Raport: Tax Transformation Trends 2023

Artykuł

Raport: Tax Transformation Trends 2023

Częste zmiany w prawie i postępująca digitalizacja rozliczeń silnie wpływają na funkcjonowanie branży podatkowej

Wrzesień 2023

Przedstawiamy wyniki cyklicznego badania 2023 Tax Transformation Trends, które szczegółowo opisuje nastroje ponad 300 przedstawicieli wyższej kadry, zarządzającej obszarem finansów i podatków na całym świecie. W tym roku badanie rzuciło światło na fundamentalną transformację w działach podatkowych, spowodowaną obecnym krajobrazem prawnym i regulacyjnym.

Aby skutecznie zareagować na coraz bardziej złożone zmiany (w tym np. wymogi OECD dot. globalnego podatku minimalnego Pillar 2, a także wzrost znaczenia raportowania podatków pośrednich na całym świecie), działy podatkowe potrzebują zarówno dostępu do dokładnych i aktualnych danych podatkowych z całej globalnej działalności operacyjnej firmy, jak i współpracy z zespołami podatkowymi, które posiadają niezbędną wiedzę ekspercką z zakresu technologii i zarządzania danymi.

Poniżej przedstawiamy pięć najważniejszych trendów, które wyłoniły się z badania Deloitte 2023 Tax Transformation Trends.

Tax Transformation Trends 2023

Pobierz raport
1. Kompleksowe zarządzanie danymi i zintegrowane systemy są potrzebne do osiągnięcia globalnej zgodności z przepisami

Znaczenie zgodności podatkowej (tax compliance) związanej ze zmieniającym się środowiskiem, znalazło odzwierciedlenie w wyzwaniach, z którymi działy podatkowe będą musiały się zmierzyć na przestrzeni następnych trzech do pięciu lat. W tym przypadku respondenci najczęściej wymieniali niezbędną zgodność działania, dostosowaną do zmieniających się przepisów i regulacji podatkowych na całym świecie (43 proc).

2. Koszty i wydajność są wciąż ważne, ale głównym priorytetem w działaniach związanych z transformacją podatkową zgodność ze zmieniającymi się regulacjami

Chociaż reagowanie na zmieniające się prawo stało się priorytetem dla wielu działów podatkowych, to jednak osiągnięcie większej wydajności wciąż pozostaje ważnym celem. Zapytani o priorytety swoich działów podatkowych na następne trzy do pięciu lat, 31 proc. respondentów podało zwiększenie wydajności / obniżenie kosztów operacyjnych w swoich działach.

 

3. Outsourcing to główna strategia zapewniającą dostęp do technologicznych możliwości

Outsourcing jest od dawna uznawany za narzędzie do zwiększania wydajności organizacji, ale obecnie dostęp do narzędzi technologicznych, które posiada wsparcie zewnętrzne, stał się jeszcze ważniejszym motorem działań. Jako główną korzyść outsourcingu respondenci wymieniali dostęp do najnowszych zdobyczy technologicznych (54 proc.) oraz obniżenie kosztów operacyjnych (51 proc.). Ważną korzyścią dla 45 proc. była również zmniejszona potrzeba inwestycji kapitałowych w technologie.

 

 

4. Podatkami nie zajmują się już tylko działy podatkowe

Co najmniej od 2016 roku zauważalny jest trend przenoszenia kluczowych zadań podatkowych z działów podatkowych do innych funkcji w ramach tej samej organizacji lub do zewnętrznych dostawców usług. Zapytani o najważniejsze strategie firmy mające na celu osiągnięcie modelu operacyjnego o niskich kosztach, respondenci najczęściej podawali wdrożenie / zwiększone wykorzystanie centrów usług wspólnych (53 proc.), migrację zadań z działu podatkowego do innych zespołów w ramach organizacji (48 proc.) oraz do firm zewnętrznych (40 proc.). Wszystkie te trzy strategie wzmocniły się w porównaniu do badania z 2021 r.

5. Przyszłe wymagania dotyczące umiejętności stworzą „hybrydowego specjalistę podatkowego”

W miarę jak działy podatkowe dostosują się do zmieniającego się prawnego i regulacyjnego krajobrazu podatkowego, muszą one zadbać o stworzenie zespołów specjalistów posiadających nowe umiejętności, szczególnie z zakresu zarządzania danymi i wiedzy technologicznej. Zapytani, jakich umiejętności ich działy podatkowe będą potrzebować w następnych trzech do pięciu lat, respondenci najczęściej podawali analitykę danych, strategiczną wiedzę opartą o dane i zarządzenie danymi (44 proc.) – co odzwierciedla rosnące znaczenie podejmowania decyzji na podstawie danych i rosnących wymogów organów państwowych dotyczących bezpośredniego dostępu do danych podatkowych firm.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu!

Kluczowe zagadnienia podatkowe poruszone w raporcie – dowiedz się więcej

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?