Pillar 2 – koncepcja globalnego podatku minimalnego

Artykuł

Webinar: Pillar 2 – koncepcja globalnego podatku minimalnego

Przepisy, wpływ na przedsiębiorstwa, kalkulacja i obowiązki podatników w zakresie Pillar 2

Nagranie webinaru z dnia 25 października 2023 r.

W zamyśle OECD mechanizm Pillar 2 (globalnego podatku minimalnego) ma wyeliminować (lub przynajmniej ograniczyć) wpływ aspektów podatkowych na proces decyzyjny dot. wyboru miejsca prowadzenia działalności gospodarczej czy realizacji danej inwestycji.

Koncepcja globalnego podatku minimalnego (tzw. Pillar 2) to inicjatywa OECD, która ma na celu zapewnienie minimalnego poziomu opodatkowania dochodów w skali globalnej stawką 15% dla największych grup kapitałowych (skonsolidowane przychody przekraczające 750 mln EUR).

Na terytorium Unii Europejskiej wdrożenie tych przepisów przez państwa członkowskie nastąpi poprzez implementację Dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z 14 grudnia 2022 r.

 

Agenda webinaru Pillar 2 (globalny podatek minimalny):

Podczas webinaru o Pillar 2 omówimy koncepcję globalnego podatku minimalnego przede wszystkim w oparciu o wspomnianą Dyrektywę.

 

Szczególną uwagę zwrócimy na takie zagadnienia, jak:

  • podstawowe założenia globalnego podatku minimalnego i cel przepisów,
  • wpływ Pillar 2 na przedsiębiorstwa działające w Polsce w 2024 r. i począwszy od 2025 r.,
  • praktyczne aspekty kalkulacji Pillar 2, podstawowe obowiązki natury compliance,
  • wpływ korzystania z zachęt podatkowych (zwolnienia / ulgi podatkowe) na wysokość globalnego podatku minimalnego.

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest głównie do członków zarządu, prezesów, dyrektorów podatkowych i finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów podatkowych i finansowo-księgowych firm, które będą adresatami nowych regulacji dotyczących Pillar 2 (globalnego podatku minimalnego).

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 25 października 2023 r.

Osoba kontaktowa:
Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Document

Pillar 2 – koncepcja globalnego podatku minimalnego
Q&A po webinarze

Odpowiedzi na wątpliwości uczestników webinaru w zakresie Pillar 2

Dowiedz się więcej


 

Document

Pillar 2
Globalny podatek minimalny

Najważniejsze informacje w obszarze globalnego podatku minimalnego (Pillar 2), zasad jego kalkulacji oraz aktualności dotyczące statusu implementacji regulacji w Polsce.

Dowiedz się więcej o Pillar 2
Czy ta strona była pomocna?