Kasy fiskalne

Artykuł

Sprzedaż przy zastosowaniu terminala nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Kasy fiskalne: aktualne informacje i zmiany w prawie

Nie ma podstaw do odmowy prawa skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej tylko dlatego, że zapłata następuje za pośrednictwem terminala płatniczego. Transfer środków na rachunek bankowy sprzedawcy przebiega w identyczny sposób, niezależnie od tego czy płatność kartą odbywa się online czy stacjonarnie – wynika z ustnego uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 13 lipca 2023 r., w sprawie o sygn. I SA/Kr 530/23.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka świadcząca usługi okresowego wynajmu samochodów osobowych i dostawczych. Wyjaśniła, że zrezygnowała z obrotu gotówkowego i chciała potwierdzić możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej w odniesieniu do oferowanych usług oraz naliczania opłat dodatkowych. Uważała, że przyjęte przez nią metody płatności pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia, ponieważ otrzyma zapłatę w całości na swój rachunek za pośrednictwem banku, a z ewidencji i dowodów dokumentujących będzie jednoznacznie wynikało, jakiej czynności dotyczyła zapłata.

O ile Dyrektor KIS uznał, że spółka ma prawo do skorzystania ze zwolnienia w przypadku zapłaty dokonywanej przy użyciu karty płatniczej za pośrednictwem serwisu płatności online, to nie zgodził się na zastosowanie zwolnienia w przypadku płatności dokonywanych kartą przy użyciu terminala.

WSA w Krakowie nie zgodził się jednak z takim rozróżnieniem i uchylił interpretację w zakresie objętym skargą wskazując, że jego zdaniem obydwa sposoby płatności w zasadzie nie różnią się od siebie.

Zdaniem Sądu spółka słusznie wskazała, że płatność kartą przy użyciu terminala nie różni się od płatności internetowej realizowanej przy użyciu karty. WSA podkreślił, że mamy do czynienia z analogicznymi sytuacjami, w których obydwa typy płatności są przetwarzane przez pośredników, a następnie trafiają na rachunek sprzedawcy. Sąd nie znalazł uzasadnienia dla stanowiska organu, który przyznał możliwość zwolnienia tylko w odniesieniu do płatności internetowych. WSA uznał stanowisko Dyrektora KIS za niezrozumiałe również ze względu na potraktowanie płatności za pośrednictwem terminala na równi z zapłatą gotówkową. Sąd podkreślił, że w świetle ustawy Prawo bankowe, ten typ płatności jednoznacznie stanowi płatność bezgotówkową.

Warto przypomnieć, że do tej pory, jeżeli zapłata za usługę odbywała się przy użyciu terminala płatniczego, Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach indywidualnych odmawiał podatnikom prawa do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej określonego w poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z kolei orzecznictwo sądów administracyjnych w omawianej kwestii jest ograniczone. W 2021 r. zapadł prawomocny wyrok WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1390/20), w którym zaprezentowano podobne konkluzje jak w omawianym orzeczeniu. Wskazano w nim, że terminal jest tylko urządzeniem, które pozwala zastosować płatność kartą, natomiast sam transfer środków z rachunku bankowego klienta na rachunek sprzedawcy odbywa się w identyczny sposób, jak w przypadku płatności bez użycia terminala i oba rodzaje płatności są dokonywane na odległość.

Omawiane orzeczenie jest pozytywne dla podatników świadczących usługi, za które płatność jest dokonywana jedynie kartą płatniczą (online lub stacjonarnie), a z ewidencji i dowodów dokumentujących jednoznacznie wynika, jakiej czynności dotyczyła zapłata. Niemniej, na ten moment wyrok jest nieprawomocny i nie wiadomo, czy organ podatkowy wniesie skargę kasacyjną do NSA oraz czy to orzeczenie wpłynie na dotychczasową praktykę organów podatkowych.

Cash registers in Poland

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?