Transfer Pricing and Customs Valuation

Analizy

Związek pomiędzy cenami transferowymi a określaniem wartości celnej

Przewodnik 2018 (materiał w języku angielskim)

Maj 2018

Przewodnik „The Link Between Transfer Pricing and Customs Valuation – 2018 Country Guide” jest jedną z najszerszych i najbardziej uznanych publikacji tego typu na świecie. Przewodnik jest źródłem kluczowych informacji na temat związków pomiędzy określaniem wartości celnej w transakcjach między stronami powiązanymi, a wymogami wynikającymi z przepisów o cenach transferowych.

Tegoroczna edycja Przewodnika obejmuje 58 jurysdykcji. Tak szeroki zakres przeprowadzonej analizy pozwolił na zaobserwowanie szeregu interesujących trendów, mających duże znaczenie dla przedsiębiorców dokonujących transakcji transgranicznych z podmiotami powiązanymi, m.in.:

  • w 36 z 58 przebadanych państw, ustalanie wartości celnej w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi określone zostało jako obszar szczególnego zainteresowania administracji celno-skarbowych,
  • w 26 z 58 przebadanych państw odnotowano, że retroaktywna korekta ceny transferowej może powodować konieczność dokonania sprostowania zadeklarowanej dla danego towaru wartości celnej,
  • jedynie w 13 z 58 przebadanych państw opublikowane zostały oficjalne wytyczne dotyczące określania wartości celnej w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także wpływu przepisów o cenach transferowych na określanie wartości celnej towarów,
  • między przebadanymi państwami wciąż istnieją zasadnicze rozbieżności w zakresie okoliczności pozwalających na wykorzystanie ceny transferowej jako podstawy do obliczenia wartości celnej danego towaru.

Przewodnik przedstawia stan prawny i praktykę organów państw na koniec roku 2017. Warto mieć na uwadze, że ostatnie miesiące przyniosły szereg interesujących wydarzeń, które mogą w sposób radykalny tę praktykę odmienić. Wynika to przede wszystkim z niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Hamamatsu (C-529/16), ograniczającego, jak się wydaje, możliwość dokonania korekty zadeklarowanej wartości celnej w związku z retroaktywną korektą wynikającą z polityki cen transferowych. W konsekwencji, polscy i unijni importerzy powinni z uwagą śledzić rozwój praktyki organów celno-skarbowych w 2018 roku. 

Zebrane w Przewodniku informacje zostały przekazane przez lokalnych specjalistów Deloitte, działających na rynkach państw objętych przeglądem w ramach sieci Global Trade Advisory - GTA. Sieć ta obejmuje ponad 450 ekspertów ze wszystkich kontynentów, świadczących usługi na rzecz importerów i eksporterów prowadzących działalność w niezwykle różnorodnych sektorach i branżach.

Warszawski zespół GTA składa się z wiodących specjalistów z zakresu prawa celnego i podatków pośrednich, posiadających bogate doświadczenie w pracy z największymi i najbardziej wymagającymi klientami polskimi i zagranicznymi. Zespół ten z przyjemnością odpowie na Państwa pytania związane z tematyką zaprezentowanego Przewodnika.

Przewodnik 2018: Związek pomiędzy cenami transferowymi a określaniem wartości celnej

Materiał w języku angielskim

Zarejestruj się i pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?