Analizy

Praktyczny przewodnik po WIA

Wiążąca Informacja Akcyzowa

Styczeń 2015r.

Jedną z najważniejszych zmian w podatku akcyzowym w 2015r. jest wprowadzenie zupełnie nowej instytucji - Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA). Jest to narzędzie, ułatwiające stosowanie regulacji akcyzowych.

Co to jest "Wiążąca Informacja Akcyzowa"?

Wiążąca Informacja Akcyzowa jest nową instytucją, która ma wspierać podatników w prawidłowym stosowaniu przepisów dotyczących akcyzy. WIA jest decyzją określającą:

  • klasyfikację wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego w układzie CN, zgodnie z kodami klasyfikacji lub
  • rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis wyrobu, wystarczający do opodatkowania wyrobu podatkiem, organizacji obrotu tymi wyrobami lub do oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

O Ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Wraz z początkiem 2015r. weszła w życie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (tak zwana IV ustawa deregulacyjna). Ustawa ta wprowadza zmiany, które mają na celu ograniczenie obciążeń administracyjnych spoczywających na przedsiębiorcach. Jedną z najważniejszych zmian w akcyzie ustanawianych przez ustawę deregulacyjną jest ustanowienie instytucji Wiążącej Informacji Akcyzowej

O przewodniku

Praktyczny przewodnik po WIA jest publikacją dla wszystkich przedsiębiorców, którzy rozważają ubieganie się o Wiążącą Informację Akcyzową. Przewodnik jest zbiorem odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące WIA:

  • Czym jest Wiążąca Informacja Akcyzowa? 
  • Jak ją uzyskać? 
  • Kto może ubiegać się o WIA? 
  • Jaka jest procedura i terminy starania się o WIA? 
  • Poruszane są także kwestie WIT – czy można go nadal stosować do celów akcyzowych, czy może lepiej wystąpić o wydanie WIA?

Pobierz przewodnik

Wiążąca Informacja Akcyzowa - przewodnik. 

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?