Alert podatkowy: Produkty rolne objęte monitorowaniem SENT

Artykuł

Produkty rolne objęte monitorowaniem SENT

Coraz większa liczba przedsiębiorców objęta obowiązkiem raportowania w systemie SENT.

Alert podatkowy 4/2023 | 4 maja 2023 r.

21 kwietnia 2023 r. wszedł w życie obowiązek zgłaszania w systemie SENT przywozu do Polski oraz przewozu przez terytorium Polski niektórych produktów rolnych (np. różnego rodzaju mąki, otręby, słód, syropy cukrowe, jaja, mięso drobiowe). Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przewozu może skutkować nałożeniem wysokich kar pieniężnych na przewoźników oraz podmioty odbierające wyroby podlegające monitorowaniu w systemie SENT.

O co chodzi?

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. 2023 poz.750, dalej: „Rozporządzenie”) przywóz do Polski oraz przewóz przez Polskę w ramach tranzytu określonych produktów rolnych wiąże się z koniecznością dokonania odpowiednich zgłoszeń w systemie SENT. Natomiast obowiązkiem dokonywania zgłoszeń nie będą objęte przewozy towarów rozpoczynające się na terytorium Polski.

Zgodnie z Rozporządzeniem obowiązkiem monitorowania w systemie SENT są objęte przewozy następujących kategorii produktów rolnych, wymienionych w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r, tj.:

  • zboża (cz. I załącznika) jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg,
  • jaja (cz. XIX załącznika) jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt.,
  • mięso drobiowe (cz. XX załącznika) jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg,
  • produkty pszczele (cz. XXII załącznika), jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg.


Co to oznacza w praktyce?

Podmioty które dokonują WNT, importu lub w ramach prowadzonej działalności dokonują tranzytu przez Polskę wyrobów, o których mowa w Rozporządzeniu, mają obowiązek rejestrowania przewozów poprzez przesyłanie odpowiednich komunikatów w systemie SENT.

Warto zwrócić uwagę, że zakres wyrobów, które zostały objęte obowiązkiem monitorowania jest dość szeroki i obejmuje nie tylko ziarna zbożowe, ale także produkty takie jak: różnego rodzaju mąki, otręby, kasze, syropy glukozowe, aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe, słód, gluten pszenny, karmy dla psów, pozostałości i odpady browarnicze lub gorzelniane, mięso drobiowe (w tym wątróbki drobiowe, tłuszcz drobiowy), miód naturalny, pyłek, wosk pszczeli czy mleczko pszczele.

W rezultacie wprowadzonych zmian wiele podmiotów działających w różnych branżach, które dotychczas nie miały do czynienia z systemem SENT, będzie zobowiązanych do zgłaszania przewozu wyrobów w systemie SENT.


Co dalej?

Uchybienie obowiązkom zgłaszania przewozu w systemie SENT lub dokonywanie zgłoszeń w sposób nieprawidłowy może skutkować nałożeniem dotkliwych kar pieniężnych, dlatego też podmioty powinny przeanalizować czy w ramach swojej działalności nie dokonują dostaw wyrobów, których przewóz podlega monitorowaniu w systemie SENT. Aby ograniczyć ryzyko nieprawidłowości w zakresie dokonywania zgłoszeń do SENT, warto wdrożyć odpowiednie procedury, które w sposób kompleksowy będą regulowały zakres obowiązków poszczególnych osób w komunikowaniu się z SENT.
Natomiast podmioty, które już wdrożyły odpowiednie procedury w zakresie SENT, powinny zweryfikować, czy w związku z rozszerzeniem obowiązku stosowania SENT na kolejne kategorie wyrobów, procedury te nie wymagają aktualizacji. W przypadku, gdyby potrzebowali Państwo wsparcia w korzystaniu z systemu SENT lub konsultacji w zakresie tego czy w związku z nowelizacją przepisów, podlegają Państwo obowiązkom przesyłania zgłoszeń do SENT, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Czy ta strona była pomocna?