CEWA, czyli Centralna ewidencja wyrobów akcyzowych

Milowy krok w stronę digitalizacji podatku akcyzowego.

Już od lutego 2024 r. ewidencje i księgi akcyzowe będą musiały być prowadzone elektronicznie w CEWA, czyli w zupełnie nowym rozwiązaniu teleinformatycznym, które ma być udostępnione przez Ministerstwo Finansów wszystkim podmiotom zobowiązanym do prowadzenia szeroko rozumianej dokumentacji akcyzowej.