CEWA, czyli Centralna ewidencja wyrobów akcyzowych

Milowy krok w stronę digitalizacji podatku akcyzowego.

Prawdopodobnie już niedługo ewidencje i księgi akcyzowe będą musiały być prowadzone elektronicznie w CEWA, czyli w zupełnie nowym rozwiązaniu teleinformatycznym, które ma być udostępnione przez MF wszystkim podmiotom zobowiązanym do prowadzenia szeroko rozumianej dokumentacji akcyzowej.