CEWA - warsztaty z prototypem schemy

Rozwiązania

CEWA - warsztaty z prototypem schemy

Analiza prototypu schemy z perspektywy aktualnych ewidencji i systemów klienta

Identyfikacja kwestii trudnych, które warto zaadresować w uwagach do prototypu schemy CEWA

Obecnie Ministerstwo Finansów opublikowało prototyp wzorca schemy dla plików, które będzie przesyłało się do CEWA. Uwagi do niego można przekazywać do końca marca 2023 r.

Przymiarka wzorca schemy jest pierwszym możliwym ćwiczeniem z zakresu statycznego ujęcia danych. Oferujemy indywidualne warsztaty, podczas których będziemy analizować prototyp schemy pod kątem tego, co dziś jest w ewidencjach i systemach klienta. Celem warsztatów jest zidentyfikowanie kwestii trudnych, które warto zaadresować w uwagach do prototypu. Podczas warsztatów zajmujemy się przede wszystkim statycznym ujęciem danych w schemie, niemniej jednak zastanawiamy się również nad tym, czego dowiedzieliśmy się podczas spotkań z MF pod koniec roku, aby też zaadresować zauważone przez nas na tych spotkaniach wyzwania z dynamicznym ujęciem danych w CEWA. Koszt warsztatu uzależniony jest od ewidencji/ksiąg, które Spółka jest zobowiązana obecnie prowadzić.

Kontakt:

Anna Wibig

Anna Wibig

Partner Associate w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Anna jest Partner Associate w Dziale Podatków Pośrednich, gdzie odpowiada za rozwój usług związanych z podatkiem akcyzowym oraz wsparcia podatkowego w zakresie strategii ESG przedsiębiorstw. Jej doświ... Więcej

Mateusz Jopek

Mateusz Jopek

Starszy menedżer w zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Mateusz jest starszym menedżerem w zespole podatków pośrednich Deloitte specjalizującym się w doradztwie w zakresie podatku akcyzowego oraz tematów powiązanych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie... Więcej

Kinga Bączek

Kinga Bączek

Menedżerka w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Kinga jest doradcą podatkowym w zespole podatków pośrednich Deloitte, specjalizującym się w zakresie podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz przepisów regulujących opłaty środowiskowe. Posiada kilku... Więcej