CEWA - health check

Rozwiązania

CEWA - health check

Weryfikacja identyfikacji obowiązków ewidencyjnych

Pewność, że dane raportowane w CEWA są nie tylko poprawne technicznie, ale przede wszystkim prawidłowo odzwierciedlają to, co dzieje się w przedsiębiorstwie.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że Centralna Ewidencja Wyrobów akcyzowych ma być narzędziem, w którym będzie robiona analiza ryzyka celem typowania podmiotów do kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń w akcyzie. CEWA umożliwi organom bieżące monitorowanie tego, co dzieje się z wyrobami akcyzowymi u danego podmiotu oraz wyłapywanie nieprawidłowości również przez różne analizy porównawcze. Dlatego warto, aby dane raportowane w CEWA nie tylko były poprawne technicznie, ale przede wszystkim prawidłowo odzwierciedlały to, co dzieje się w przedsiębiorstwie.

Z naszego doświadczenia wynika, że w szczególności w biznesach, w których wyroby akcyzowe nie są podstawowym produktem wykorzystywanym bądź produkowanym, może dochodzić do sytuacji, kiedy nie wszystkie obowiązki w zakresie akcyzy są prawidłowo identyfikowane na czas. Wpływa na to duża dynamika zmian w przepisach akcyzowych, zmienność w biznesie, a także brak powszechnej wiedzy na temat skomplikowanych wymagań podatkowych w tym obszarze. Stąd proponujemy przeprowadzenie „health checku” czyli ograniczonego przeglądu prawidłowości wypełniania obowiązków w akcyzie i tego, czy wszystkie czynności, które powinny być ewidencjonowane, są właściwie zidentyfikowane.

Badanie „health check” może być przeprowadzone całkowicie zdalnie albo w następstwie wizyty w przedsiębiorstwie. W oparciu o swoje bogate doświadczenie, eksperci Deloitte wytypują osoby w Twojej firmie, z którymi będą chcieli porozmawiać, a także poproszą o wybrane dokumenty i zestawienia z systemu księgowego. Efektem naszych prac będzie raport wskazujący obszary nieprawidłowości, jeśli takie zostaną zidentyfikowane, wraz z rekomendacjami w zakresie działań naprawczych.

Kontakt:

Anna Wibig

Anna Wibig

Partner Associate w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Anna jest Partner Associate w Dziale Podatków Pośrednich, gdzie odpowiada za rozwój usług związanych z podatkiem akcyzowym oraz wsparcia podatkowego w zakresie strategii ESG przedsiębiorstw. Jej doświ... Więcej

Mateusz Jopek

Mateusz Jopek

Starszy menedżer w zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Mateusz jest starszym menedżerem w zespole podatków pośrednich Deloitte specjalizującym się w doradztwie w zakresie podatku akcyzowego oraz tematów powiązanych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie... Więcej

Kinga Bączek

Kinga Bączek

Menedżerka w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Kinga jest doradcą podatkowym w zespole podatków pośrednich Deloitte, specjalizującym się w zakresie podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz przepisów regulujących opłaty środowiskowe. Posiada kilku... Więcej