Nadchodzi Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych

Artykuł

Nadchodzi Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych

Jak się przygotować do wprowadzenia systemu CEWA?

Ekspres Akcyzowy 16/2022 |23 listopada 2022 r.

Od kilku lat oczekujemy na wejście w życie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej. Data tej zmiany była już kilkukrotnie odkładana o kolejny rok, na co również zapowiada się i tym razem. Zgodnie z procedowaną obecnie nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, zakłada się odsunięcie tego obowiązku z początku 2023 roku do lutego 2024. W tym kontekście, zwracamy uwagę na założenia do projektu ustawy przedstawionego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD325, zgodnie z którymi Ministerstwo Finansów proponuje przejście z papierowych ewidencji i dokumentacji na ich postać elektroniczną w jednym centralnym systemie teleinformatycznym o nazwie Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych - CEWA.

O co chodzi?

Jak się okazuje, planowane wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej ma być powiązane z wprowadzeniem przez Ministerstwo Finansów zupełnie nowego centralnego rozwiązania teleinformatycznego, które ma być udostępnione wszystkim podmiotom zobowiązanym do prowadzenia szeroko rozumianej dokumentacji akcyzowej. Rozwiązanie to ma pozwalać na prowadzenie ewidencji w udostępnionym online systemie CEWA lub zbiorcze przesyłanie danych zgodnych z odpowiednią schemą, w postaci pliku xml (technicznie podobnie jak w przypadku JPK).

Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z przedstawionymi założeniami, wprowadzenie CEWA ma na celu zmniejszenie obciążeń finansowych po stronie przedsiębiorców oraz uproszczenie obowiązków ewidencyjnych i dokumentacyjnych, czyli zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Wydaje się, że w praktyce powinno to być możliwe dla podmiotów, które prowadzą działalność akcyzową jedynie w ograniczonym zakresie i tym samym dokonują do prowadzonych ewidencji akcyzowych stosunkowo niewielkiej ilości wpisów, dla nich wystarczający powinien być dostęp i wypełnianie CEWA w formie on-line.

Zadanie to z pewnością będzie bardziej skomplikowane dla podmiotów dokonujących dużej liczby czynności ujmowanych w ewidencjach, które prowadzą dokumentację akcyzową bezpośrednio w programach służących do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem, tzw. ERP. W ich przypadku, system CEWA ma pozwalać na zbiorcze przesyłane danych dla sporządzenia ewidencji przez API. Na ten moment nie wiadomo jednak jeszcze ani jak będzie wyglądała schema dla plików, które będzie przesyłało się do CEWA, ani też z jaką częstotliwością będzie należało je wysyłać.

Co dalej?

Wprowadzenie obowiązkowego prowadzenia ewidencji akcyzowych jest odsuwane w czasie już od kilku lat, tym razem wydaje się, że kolejnego wydłużenia poza luty 2024 roku już nie będzie. Dlatego też, w roku 2023 podmioty prowadzące ewidencje akcyzowe powinny po pierwsze monitorować rozwój prac związanych z wprowadzenie CEWA oraz jej ostatecznego kształtu, a po drugie zabezpieczyć w budżecie odpowiednie środki finansowe, które pozwolą na przygotowanie się oraz wprowadzenie nowej formy raportowania działalności akcyzowej.

Czy ta strona była pomocna?