Wsparcie merytoryczne i technologiczne na dalszych etapach wdrożenia CEWA

Rozwiązania

Wsparcie merytoryczne i technologiczne na dalszych etapach wdrożenia CEWA

Pomoc w mapowaniu danych do schemy, przygotowanie specyfikacji merytorycznej do działu IT, testy i audyt narzędzia

Jeżeli Twoja firma wybierze ewidencjonowanie w CEWA poprzez przesyłanie danych do CEWA z funkcjonujących w Twoim przedsiębiorstwie systemów informatycznych, ale nie wiesz, jak zaadresować wymogi bądź nie wiesz, czy przygotowane rozwiązanie jest zgodne z przepisami prawa, eksperci Deloitte bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu mogą stanowić Twoje zaplecze merytoryczne.

Nasze wsparcie może polegać w szczególności na:

  • mapowaniu danych do schemy finalnej oraz wsparciu w przygotowaniu wzorcowych plików wsadowych do schemy bezpośrednio z systemu/obecnych ewidencji,
  • przygotowaniu specyfikacji merytorycznej dla budowanego narzędzia, która w sposób jasny dla pracowników IT przetłumaczy przepisy akcyzowe oraz zaadresuje wymogi akcyzowe w sposób praktyczny,
  • przeprowadzeniu testów użytkowych w trakcie budowy narzędzia,
  • przeprowadzeniu audytu narzędzia pod kątem zgodności z przepisami akcyzowymi i praktycznej funkcjonalności zbudowanego rozwiązania przed jego finalnym odbiorem,
  • testowaniu narzędzia w środowisku testowym CEWA - jak tylko takie się pojawi i klient będzie gotowy wysyłać pliki wsadowe.

Jeśli nie posiadasz własnego zespołu IT, oferujemy wsparcie technologiczne w przygotowaniu raportów wsadowych oraz wsadowego pliku .xml do CEWA.

Kontakt:

Anna Wibig

Anna Wibig

Partner Associate w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Anna jest Partner Associate w Dziale Podatków Pośrednich, gdzie odpowiada za rozwój usług związanych z podatkiem akcyzowym oraz wsparcia podatkowego w zakresie strategii ESG przedsiębiorstw. Jej doświ... Więcej

Mateusz Jopek

Mateusz Jopek

Starszy menedżer w zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Mateusz jest starszym menedżerem w zespole podatków pośrednich Deloitte specjalizującym się w doradztwie w zakresie podatku akcyzowego oraz tematów powiązanych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie... Więcej

Kinga Bączek

Kinga Bączek

Menedżerka w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Kinga jest doradcą podatkowym w zespole podatków pośrednich Deloitte, specjalizującym się w zakresie podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz przepisów regulujących opłaty środowiskowe. Posiada kilku... Więcej