Nowe zasady poboru w CIT odroczone do 31 grudnia 2019 r.

Analizy

Podatek u źródła (WHT)

Nowe zasady poboru w CIT odroczone do 31 grudnia 2019 r.

Alert podatkowy (23/2019) | 3 lipca 2019 r.

28 czerwca opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem, czasowe wyłączenie stosowania art. 26 ust 2e ustawy o CIT zostaje przedłużone do 31 grudnia 2019 r. (w zakresie, w jakim pierwotne rozporządzenie nie przewidywało wyłączenia bezterminowego).

Obowiązek poboru podatku u źródła (WHT)

Nowelizacja ustawy o CIT (oraz ustawy o PIT) wprowadzona 1 stycznia 2019 r. przewiduje obowiązek poboru podatku przez płatnika w sytuacji przekroczenia kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT dokonywanych na rzecz jednego podatnika (art. 26 ust 2e ustawy o CIT). W takich sytuacjach niepobranie podatku lub pobranie podatku według obniżonej stawki od nadwyżki ponad 2 mln zł wymaga (oprócz spełnienia przesłanek dla zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki wynikających z ustawy o CIT bądź umów o unikaniu podwójnego opodatkowania):

  • złożenia oświadczenia przez płatnika, bądź
  • uzyskania opinii o stosowaniu zwolnienia (zarezerwowane tylko dla określonych przypadków).

Rozporządzeniem Ministra Finansów stosowanie tej regulacji zostało jednak czasowo wyłączone – do 30 czerwca 2019 r. (w pewnym, wąskim, zakresie zastosowano wyłączenie bezterminowe). Ostatnie rozporządzenie przedłużyło czasowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT do 31 grudnia 2019 r.

Webcast: Podatek u źródła (WHT) – zmiany zasad poboru

Odsłuchaj nagranie webcastu

Skutki dla płatników

W związku z przedłużeniem wyłączenia, płatnicy CIT mogą stosować zwolnienia oraz obniżone stawki podatku u źródła (WHT) w drugiej połowie 2019 r. na dotychczasowych zasadach – bez konieczności składania oświadczenia bądź uzyskiwania opinii, nawet gdy płatności przekroczą łącznie 2 mln zł w roku podatkowym.

Pozostałe regulacje w zakresie podatku u źródła (w szczególności wymóg dochowania należytej staranności oraz nowa definicja rzeczywistego właściciela) pozostają niezmienione i wciąż obowiązują. Zwracamy również uwagę, że nie zostało opublikowane analogiczne rozporządzenie zmieniające w odniesieniu do obowiązków płatnika PIT – w przypadku wypłat na rzecz osób fizycznych, w tym wspólników podmiotów transparentnych podatkowo nowe regulacje obowiązują już w pełnym zakresie.

Odroczenie stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła w CIT powinno umożliwić dokładną weryfikację prawa do stosowania preferencji WHT (zwolnienie/obniżenie stawki) z uwzględnieniem wskazówek zawartych w projekcie objaśnień (status podatnika i rzeczywistego właściciela, rzeczywista działalność gospodarcza), a także (ewentualnie) uzyskanie interpretacji indywidualnych lub opinii o stosowaniu zwolnienia przed pierwszymi płatnościami objętymi nowymi regulacjami w 2020 r.

Podatek u źródła (WHT)

Najważniejsze informacje dotyczące podatku u źródła (WHT) i zasad jego pobierania oraz aktualności wpływające na działalność przedsiębiorstw

Baza wiedzy
Czy ta strona była pomocna?