Polski Ład – zapowiedź istotnych zmian podatkowych w Polsce

Analizy

Polski Ład – zapowiedź istotnych zmian podatkowych w Polsce

Alert podatkowy (11/2021) | 19 maja 2021 r.

W dniu 15 maja 2021 r. zostały zaprezentowane założenia planowanych działań społeczno-gospodarczych Rządu na najbliższe lata. Istotną cześć tego dokumentu stanowią propozycje podatkowe, wśród których są takie, które wpłyną na funkcjonowanie podmiotów na rynku polskim oraz na koszty prowadzenia działalności.

Polski Ład zawiera propozycje podatkowe skierowane do wszystkich grup podatników, jednak konkretne rozwiązania adresowane są odrębnie do małych, średnich i dużych przedsiębiorców, a także podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Zapowiedzi zmian przepisów podatkowych można podzielić na kilka grup:

Zmiany w obszarze opodatkowania oraz innych obciążeń osób fizycznych

W tym obszarze pojawiły się zapowiedzi takich zmian, jak m.in.:

 • Wyższa kwota wolna od PIT dla „wszystkich pracujących” w wysokości 30 tys pln rocznie (obecnie kwota ta zależy od poziomu dochodów, w przedziale 13-85 tys pln wynosi 3089 pln i maleje do 0 pln w przypadku osiągania rocznych dochodów powyżej 127 tys pln). Nowa kwota wolna ma także dotyczyć emerytur (co oznacza ich zwolnienie z opodatkowania do kwoty 2 500 pln miesięcznie) oraz dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej (opodatkowanych na zasadach ogólnych).
 • Jednocześnie, jak wynika z zapowiedzi, planowana jest reforma w zakresie odliczalności składki zdrowotnej – nie będzie możliwości odliczania jej od podatku jak ma to miejsce dotychczas w wysokości 7,75% z 9%, a ponadto, planuje się wprowadzenie takich samych zasad opłacania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą jak w przypadku umów o pracę (składka zdrowotna proporcjonalna do jej podstawy, na którą ma wpływ uzyskany dochód). Tym samym, z tego powodu zwiększą się obciążenia podatkowe, gdyż nieodliczanie składki zdrowotnej oznacza de facto zwiększenie obciążeń podatkowych o kwotę ok. 67 pln od każdego 1000 pln pensji brutto (wstępnie szacuje się, że przy zarobkach powyżej ok. 6 tys brutto miesięcznie, obciążenia z tego tytułu zaczęłyby przewyższać korzyść z powodu zwiększenia kwoty wolnej od podatku).
 • Ulga dla klasy średniej zdefiniowanej dla potrzeb Polskiego Ładu jako osoby zatrudnione na umowę o pracę osiągające roczny dochód w przedziale 70-130 tys. pln. Dzięki tej uldze cała reforma ma być neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6 do 10 tys. PLN miesięcznie.
 • Podwyższenie progu podatkowego, po przekroczeniu którego w danym roku dochody podlegają wyższej stawce podatkowej 32% (a nie stawce 17%) z 85 528 pln do kwoty 120 000 pln (co może nieco złagodzić obciążenia wynikające z reformy w zakresie składki zdrowotnej dla pracowników oraz samozatrudnionych osiągających takie dochody, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych).
 • Ulga w PIT na powrót z emigracji – Polski Ład zapowiada, że Polacy powracający z emigracji od 2022 r. (oraz w kolejnym roku) będą mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. pln. Wspomina się także, że jeśli nierezydent zdecyduje się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski, to od dochodów zagranicznych zapłaci stały ryczałt.
 • Program powrotu kapitału, który ma stanowić specjalny program dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą. W ramach programu będzie można powrócić z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.
 • Wsparcie w zatrudnianiu innowacyjnych pracowników poprzez umożliwienie odliczania ich wynagrodzenia od podatku CIT.
 • Przyjęcie ustawy o programach akcjonariatu pracowniczego, której celem będzie m.in. zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozszerzenie źródeł pozyskania kapitału na cele rozwojowe spółek, polepszenie wyników ekonomicznych spółek w rezultacie zwiększonej lojalności i motywacji do pracy.

Zapowiedź uruchomienia istotnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców w ramach hasła „Dekada rozwoju”

W tym obszarze pojawiły się zapowiedzi takich instrumentów wsparcia, jak m.in.:

 • Ulga na prototypy, która dostępna ma być dla małych przedsiębiorstw i bazować ma na rozwiązaniu dostępnym we Francji, pozwalającym na odliczenie kosztów działań związanych z przygotowaniem rozwiązań prototypowych, które nie kwalifikują się do ulgi z tytułu prowadzenia prac B+R.
 • Ulga na automatyzację i robotyzację produkcji dostępna dla podmiotów średnich, pozwalająca na odliczenie kosztów związanych z nabyciem i wdrożeniem rozwiązań automatyzujących procesy produkcyjne.
 • Umożliwienie średnim przedsiębiorstwo jednoczesnego korzystania z ulgi podatkowej z tytułu prowadzenia działalności B+R i IP Box.
 • Pod hasłem „Od Polski stacjonarnej do Polski chmurowej” uruchomione mają zostać mechanizmy wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji publicznych chcących wdrażać technologie chmurowe.

Zapowiedź istotnych zmian w przepisach ogólnopodatkowych

W tym obszarze pojawiły się zapowiedzi takich zmian, jak m.in.:

 • Utworzenie w Ministerstwie Finansów centrum obsługi podatkowej inwestora (strategicznych podmiotów) oraz wprowadzenie Interpretacji 590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji.
 • Wprowadzenie uproszczeń w zakresie cen transferowych dla dużych przedsiębiorców (holdingów) planujących inwestycje w Polsce.
 • Wprowadzenie Grup VAT w Polsce.

Specyficznie dla średnich i małych przedsiębiorców w planach jest wprowadzenie m.in. następujących zmian:

 • Zwiększeniem dostępności estońskiego CIT dla średnich przedsiębiorców.
 • Ulgi konsolidacyjnej jako nowej ulgi w podatku CIT, która ma dać impuls dla małych przedsiębiorców do szybkiego przeprowadzenia procesów konsolidacyjnych i zwiększania przewagi konkurencyjnej. Efekt ten zostanie osiągnięty przez ulgę w podatku CIT.
 • Ulgi na IPO, która ma wesprzeć podmioty będące średnimi przedsiębiorcami myślące o finansowaniu ekspansji poprzez giełdę.
 • Podatkowego wsparcia ekspansji zagranicznej dla średnich przedsiębiorców.
 • Ułatwienia dla średnich przedsiębiorców w dostępie do finansowania Venture Capital oparte na eliminacji istniejących barier podatkowych, a także wdrożeniu rozwiązań, które funkcjonują np. we Francji i Wielkiej Brytanii.

Wskazane powyżej propozycje na chwilę obecnej cechują się dużym stopniem ogólności. Stosowne regulacje, będące wdrożeniem inicjatyw zapowiedzianych podczas spotkania 15 maja 2021 r. są lub dopiero będą przygotowywane w najbliższych miesiącach.

Ich ostateczny kształt poznamy zapewne w IV kwartale 2021 r. Należy liczyć się jednak, że zapowiadane zmiany w znaczącym stopniu mogą wpłynąć na koszty prowadzenia działalności w Polsce oraz plany biznesowe i inwestycyjne przedsiębiorców – dlatego ważne będzie monitorowanie postępów prac związanych z wdrażaniem „Polskiego Ładu”.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?