Specjalne Strefy Ekonomiczne, SSE, Zmiany w specjalnych strefach ekonomicznych

Punkty widzenia

Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Cała Polska stanie się Specjalną Strefą Ekonomiczną już od II kwartału 2018 r.?

Alert podatkowy (2/2018) | 22 lutego 2018 r.

20 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i skierowała go do prac sejmowych. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapewnia, że nowe przepisy wejdą w życie na przełomie marca i kwietnia br.

Nowe inwestycje - wszystko zależy od przeciętnej stopy bezrobocia.

Zgodnie z projektem uzyskanie zwolnienia podatkowego będzie możliwe na terenie całej Polski, jednak inwestorów najbardziej będzie interesować przeciętna stopa bezrobocia w powiecie na terenie, którego planowana będzie nowa inwestycja, gdyż od tej wartości w porównaniu do przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, uzależniona jest minimalna wartość inwestycji oraz maksymalna intensywność pomocy publicznej (czyli ile można dostać ulgi). Najbardziej zróżnicowany zakres intensywności pomocy publicznej będzie w regionach, w których maksymalna intensywność pomocy publicznej wynosiła do tej pory 35% (jak na przykład województwo małopolskie), teraz zakres ten będzie wynosił od 20% do 35%, natomiast w regionach gdzie maksymalna intensywność pomocy publicznej wynosi 25% albo 50% zróżnicowanie jest mniejsze, bo tylko 5%, co daje zakresy odpowiednio 20-25% i 45%-50%.

Kryterium bezrobocia oceniane będzie na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), w którym publikowana jest w terminie do dnia 30 września każdego roku, przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca danego roku (obecnie obowiązujące obwieszczenie Prezesa GUS). Powyższe powoduje, że minimalna wartość inwestycji oraz maksymalna intensywność pomocy publicznej będzie ulegać zmianie, co rok.

Masz więcej niż 1 zezwolenie SSE? – od 1 stycznia 2019 r. mogą Cię czekać istotne zmiany.

Najbardziej kontrowersyjne zmiany pod względem podatkowym, o których pisaliśmy wcześniej, zostały utrzymane w przyjętym projekcie z lekką modyfikacją czasową. Obecne brzmienie ustawy pozwala przypuszczać, że przedsiębiorcy dotychczas prowadzący działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie więcej niż jednego zezwolenia od dnia 1 stycznia 2019 r., będą zobowiązani do rozdzielania wyniku finansowego uzyskiwanego osobno z inwestycji objętej każdym zezwoleniem.

Więcej na temat ustawy o wpieraniu nowych inwestycji oraz konsekwencji, jakie rodzą nowe przepisy będą Państwo mogli przeczytać już wkrótce w ramach naszego Newslettera SSE.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Zasubskrybuj się

Intensywność pomocy w powiatach

Minimalne nakłady inwestycyjne dla dużych przedsiębiorców

Kontakt

Biuro w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie

Marek Sienkiewicz – Dyrektor, Szef Zespołu SSE Deloitte
e-mail: msienkiewicz@deloitteCE.com
tel.: +48 12 394 43 29

Krystian Bortlik – Starszy Menedżer
e-mail: kbortlik@deloitteCE.com
tel.: +48 32 508 03 08

Biuro w Poznaniu

Magdalena Szmulewska-Wich - Dyrektor
e-mail: mszmulewskawich@deloitteCE.com
tel.: +48 61 882 42 42

Maciej Guzek – Dyrektor
e-mail: mguzek@deloitteCE.com
tel.: +48 61 882 43 16

Marcin Mroczek - Dyrektor
e-mail: mmroczek@deloitteCE.com
tel.: +48 61 882 42 39

Biuro w Szczecinie

Krzysztof Wojtowicz - Dyrektor
e-mail: kwojtowicz@deloitteCE.com
tel.: +48 91 881 16 54

Biuro w Łodzi

Małgorzata Zając - Dyrektor
e-mail: mazajac@deloitteCE.com
tel.: +48 42 290 61 16

Biuro we Wrocławiu

Patryk Włodarski - Starszy Menedżer
email: pwlodarski@deloitteCE.com
tel: +48 71 335 45 44

Biuro w Warszawie

Aleksandra Skrzypek - Menedżer
E-mail: askrzypek@deloitteCE.com
Tel.: +48 22 348 37 45

 

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?