Zwolnienia podatkowe w SSE

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wydzielone obszary terytorium Polski, na terenie których Przedsiębiorcy inwestujący i prowadzący działalność gospodarczą mogą m.in. korzystać z zachęty inwestycyjnej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego.