IP Box (Innovation Box)

IP Box to wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. preferencyjna stawka podatku dochodowego w wysokości 5%, którą można zastosować do tzw. kwalifikowanych dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Sprawdź jak z niej skorzystać.