Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT

Analizy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, która zlikwiduje obowiązek składania deklaracji VAT, zamieniając go na nowe deklaracje JPK_VDEK

Alert podatkowy (20/2019) | 10 czerwca 2019 r.

Plany Resortu Finansów dotyczące zmian w VAT są ambitne i mogą stanowić niemałe wyzwanie dla podatników. Nowe wymogi w obszarze sprawozdawczości będą wiązały się z koniecznością rewizji obecnych procesów i  procedur, stanowić będą również wyzwanie natury technologicznej. Trzeba też się przygotować na częstsze korekty rozliczeń VAT – przykładowo, obecny projekt przepisów likwidujących deklaracje VAT nakazuje korektę błędów w ciągu 14 dni od ich zidentyfikowania przez podatnika. Przepisy te mają obowiązywać już od 1 stycznia 2020 r. dużych przedsiębiorców (czyli takie firmy, które zatrudniają ponad 250 osób mają obroty ponad 50 mln EUR), a od lipca 2020 – obligatoryjnie - całą resztę podatników. W czwartek (6 czerwca 2019) rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, która likwiduje obowiązek składania deklaracji VAT, wprowadzając natomiast obowiązek składania nowych deklaracji JPK_VDEK.

Dodatkowo, utrzymujący się stan niepewności (np. brak rozwiązań technicznych) utrudnia wyznaczenie wyraźnych ram planu działań dostosowawczych. Nastrój niepewności i dezorientację podatników potwierdzają wyniki ostatniego sondażu podatkowy przeprowadzonego przez nas w trakcie webcastu w dniu 23 maja br. (odsłuchaj nagranie tego szkolenia: Webcast: Zmian w VAT 2019 - 2020 ).

Zdecydowana większość uczestników szkolenia przyznała, że miałaby problemy z zaklasyfikowaniem swojej działalności do odpowiednich Kodów Grup Towarowych (jeśli lista dostępnych grup nie ulegnie zmianie). Pewne obawy budzi również w respondentach naszego sondażu uciążliwy obowiązek weryfikacji kont bankowych w związku z planami wprowadzenia tzw. „białej listy”. Jednocześnie, ponad 20% uczestników szkolenia uznało nowy wykaz podatników za pomocne źródło weryfikacji kontrahentów.

O nowych wymogach, sankcjach oraz o tym, jak przygotowywać się do nadchodzących zmian opowiemy podczas najbliższego webcastu: JPK_VDEK – nowe wymogi i wyzwania dla firm.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webcaście!

Webcast: JPK_VDEK – nowe wymogi i wyzwania dla firm

11 czerwca 2019 r.,
godz. 10.00-11.00

Dowiedz się więcej, zarejestruj się na webcast
Czy ta strona była pomocna?