Automatyzacja procesów celnych

Artykuł

Automatyzacja procesów celnych

Doradztwo podatkowe w zakresie automatyzacji procesów celnych

Postępująca digitalizacja w świecie podatków i ceł otwiera możliwość zautomatyzowania wielu powtarzalnych zadań, jednocześnie uwalniając od tych obowiązków pracowników przedsiębiorstwa.

Zaletą automatyzacji procesów jest niewątpliwie oszczędność czasu i środków, ale warto też pamiętać o ograniczeniu ryzyka pomyłek i błędów manualnych. Jednocześnie rozwój dostępnych narzędzi i technologii pozwala na szeroką gamę usprawnień, począwszy od złożonych systemów informatycznych, a kończąc na stosukowo prostych aplikacjach tworzonych z uwzględnieniem specyficznych wymagań poszczególnych Klientów.

Automatyzacją mogą być objęte między innymi prace związane z:

 • księgowaniem operacji,
 • weryfikacją dokumentacji importowej i eksportowej,
 • opracowaniem dokumentacji importowej i eksportowej na potrzeby rozliczeń VAT,
 • przygotowaniem dokumentacji i informacji na potrzeby zgłoszeń celnych oraz współpracy z agencją celną,
 • zarządzaniem pochodzeniem celnym towarów:
  • kalkulacją pochodzenia,
  • zarządzania dowodami pochodzenia,
 • klasyfikacją celną,
 • kontrolą prawidłowości rozliczeń celnych,
 • agregowaniem płatności do organów podatkowych.
Czy ta strona była pomocna?