Darowizny laptopów i tabletów w ramach wsparcia zdalnego nauczania w dobie COVID-19

Artykuł

Darowizny laptopów i tabletów w ramach wsparcia zdalnego nauczania w dobie COVID-19

Perspektywa VAT

Podatki | 22 maja 2020 r.

W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 z preferencji w zakresie podatku VAT mogą skorzystać nie tylko podatnicy pomagający sektorowi opieki zdrowotnej, ale również Ci, którzy wspierają funkcjonowanie placówek oświatowych. Od początku epidemii zajęcia szkolne odbywają się za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, dlatego darowizny przenośnych komputerów potrzebnych do kontynuowania nauki w formie zdalnej zostały objęte stawką VAT 0%.

COVID-19 a pespektywa VAT w darowiznach

W artykule „Darowizny na rzecz wsparcia walki z COVID-19” wskazywaliśmy, kiedy darowizna określonych towarów może korzystać z obniżonej stawki VAT w wysokości 0%, co w praktyce oznacza brak naliczenia podatku. Na moment przygotowywania ww. artykułu taka stawka dotyczyła darowizn wybranych towarów przekazywanych określonym podmiotom na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19. Od 22 kwietnia br. podobną preferencją zostały objęte również laptopy i tablety przekazywane na rzecz placówek oświatowych.

Tego rodzaju szczególne uregulowania zostały przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Darowizny na rzecz wsparcia walki z COVID-19

Wybrane aspekty podatkowo-prawne

Dowiedz się więcej

Obniżona stawka VAT dla darowizn

Zgodnie z ww. rozporządzeniem do 30 czerwca 2020 r. obniżoną stawkę VAT 0% stosuje się do darowizn, których przedmiotem są komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety, na rzecz:

  • placówek oświatowych;
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym;
  • organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty na podstawie przepisów Prawa oświatowego.

Stawka VAT w wysokości 0% będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem a jednym z ww. podmiotów, na którego rzecz dokonywana jest darowizna sprzętu komputerowego (szerzej o elementach takiej umowy w artykule „Darowizny na rzecz wsparcia walki z COVID-19”). Dodatkowo, w przypadku dokonania darowizny na rzecz organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wymagane jest posiadanie przez podatnika kopii umowy darowizny tego sprzętu dokonanej przez tę organizację na rzecz placówek oświatowych. W przypadku zaś darowizny dokonywanej na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe wymagane jest, aby z umowy zawartej pomiędzy podatnikiem a tym podmiotem wynikało, że sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany do prowadzonej przez niego placówki oświatowej. Przez placówki oświatowe, zgodnie z ustawą o VAT, należy rozumieć szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka).

Podcast Podatki/Prawo

Podatkowe aspekty przekazywania darowizn w czasie epidemii COVID-19

Wysłuchaj podcast

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?