Czy glikol i gliceryna to już płyn do e-papierosów?

Artykuł

Czy glikol i gliceryna to już płyn do e-papierosów?

Burzliwe prace nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym

Ekspres Akcyzowy 18/2022 | 6 grudnia 2022 r.

Planowana zmiana definicji płynu do papierosów elektronicznych budzi wiele emocji. Zgodnie z procedowaną nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli skład danego roztworu lub jego właściwości fizykochemiczne będą wskazywały, że może być on użyty w papierosach elektronicznych, wówczas będzie on płynem do e-papierosów i tym samym wyrobem akcyzowym. Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, że zostaną wydane wyjaśnienia w tym względzie.

O co chodzi?

Procedowany przez parlament rządowym projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2764), przewiduje m.in. zmianę obowiązującej obecnie definicji opodatkowanego akcyzą płynu do papierosów elektronicznych. Proponowane brzmienie przepisów może budzić pewne kontrowersje, gdyż obejmuje swoim zakresem każdy roztwór, który ze względu na skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych, co w praktyce może być bardzo szeroko interpretowane.

 

Co to oznacza w praktyce?

Procedowana zmiana regulacji ma na celu ukrócenie stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, polegających na fikcyjnym nadawaniu płynom do papierosów elektronicznych innego przeznaczenia. Taka praktyka ma przede wszystkim na celu uniknięcie zapłacenia akcyzy. Niemniej, w efekcie proponowanej zmiany przepisów, po stronie przedsiębiorców, w szczególności z branż chemicznej oraz farmaceutycznej, powstały wątpliwości czy gliceryna i glikol, które stanowią również bazę dla stworzenia płynów wykorzystywanych w e-papierosach, nie będą uznawane za opodatkowany akcyzą płyn do papierów elektronicznych. Gdyby tak się okazało, wówczas wiele podmiotów, które wykorzystują te wyroby do zupełnie innych celów, np. jako surowiec do produkcji lub składnik innych wyrobów chemicznych, mogłoby zostać objętych obowiązkami akcyzowymi, w tym obowiązkiem zapłaty podatku, co przełożyłoby się z kolei na koszty prowadzonej działalności.
W odpowiedzi na powyższe wątpliwości zgłaszane przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów już teraz, jeszcze przed faktyczną zmianą przepisów, m.in. na swoich stronach opublikowało wyjaśnienia, w których wskazuje, że nową definicją płynu do e-papierosów mają być objęte wyłącznie roztwory, a więc substancje stanowiące mieszaninę dwóch lub więcej substancji. W efekcie, jednorodne substancje takie jak wspomniany glikol lub gliceryna, mają nie mieścić się w znowelizowanej definicji płynu do papierosów elektronicznych. Ponadto, jak wskazało Ministerstwo, w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych odpowiednie komentarze dotyczące wprowadzonej zmiany dotychczasowej definicji zostaną niezwłocznie przekazane organom Krajowej Administracji Skarbowej w celu ujednolicenia stosowania i interpretowania zmienionej regulacji.

 

Co dalej?

Podmioty wykorzystujące w prowadzonej działalności wyroby, które potencjalnie mogą być wykorzystane jako płyn do papierosów elektronicznych lub baza do niego, powinny monitorować zmianę przepisów akcyzowych oraz związaną z nią komunikację organów. Należy mieć nadzieję, że wspomniane wyjaśnienia przyjmą formę formalnie wiążących objaśnień podatkowych lub interpretacji ogólnej. Jeśli nie, wówczas warto rozważyć wystąpienie z własnym wnioskiem o interpretację w tym względzie.

Zapisz się do Ekspresu akcyzowego

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?