Istotne rozszerzenie obowiązku SENT

Artykuł

Istotne rozszerzenie obowiązku SENT

Sprawdź koniecznie nowy katalog

Ekspres Akcyzowy 7/2023 | 28 kwietnia 2023 r.

W piątek 21 kwietnia 2023 r., w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, które wprowadza obowiązek zgłaszania w systemie SENT przewozu różnego typu produktów rolnych (m.in. zboża, jaja, mięso drobiowe, produkty pszczele). Obowiązkiem dokonywania zgłoszeń w systemie SENT będą objęte jedynie te dostawy produktów rolnych, które rozpoczynają się poza granicami Polski. W efekcie wprowadzonych zmian wiele podmiotów, które dotychczas nie podlegało obowiązkowi dokonywania zgłoszeń w SENT, zostały obligowanych do rejestrowania przewozów towarów w systemie.

O co chodzi?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. 2023 poz.750, dalej: „Rozporządzenie”), od 21 kwietnia 2023 r. obowiązkiem dokonywania zgłoszeń w systemie SENT są objęte przewozy następujących kategorii produktów rolnych, wymienionych w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r, tj.:

  • zboża (cz. I załącznika) jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg,
  • jaja (cz. XIX załącznika) jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt.,
  • mięso drobiowe (cz. XX załącznika) jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg,
  • produkty pszczele (cz. XXII załącznika), jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg.

Co to oznacza w praktyce?

Począwszy od 21 kwietnia 2023 r. przywóz do Polski lub tranzyt przez terytorium Polski określonych produktów rolnych wymaga dokonywania zgłoszeń w systemie SENT, o ile masa przesyłki lub ilość wyrobów w przesyłce przekracza wartości wskazane w Rozporządzeniu. Ustalenie dokładnego zakresu wyrobów, których przewóz jest monitorowany w systemie SENT, wymaga odwołania się do przepisów rozporządzenia nr 1308/2013. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem w ramach poszczególnych kategorii produktów rolnych mieści się wiele wyrobów, których przewóz podlega monitorowaniu np. kategoria zbóż obejmuje m.in. różnego rodzaju mąki, skrobie, otręby, kasze a także syropy glukozowe, aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe, słód (nawet palony).

Co dalej?

Podmioty powinny przeanalizować, czy w ramach prowadzonej działalności nie dokonują przywozu do Polski lub tranzytu przez terytorium Polski produktów rolnych wymienionych w Rozporządzeniu. Przywóz do Polski wyrobów bez wymaganego zgłoszenia w systemie SENT może skutkować nałożeniem dotkliwych kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków. W związku z tym warto zweryfikować, czy wszelkie dostawy, które wymagają dokonywania zgłoszeń w systemie SENT, zostały prawidłowo zidentyfikowane i są w prawidłowy sposób rejestrowane w systemie. Natomiast jeżeli w przedsiębiorstwie zostały już wdrożone wewnętrzne procedury regulujące wypełnianie obowiązków związanych z SENT, warto zrewidować, czy w związku z nowelizacją przepisów procedury te nie wymagają aktualizacji. W przypadku, gdyby potrzebowali Państwo wsparcia w korzystaniu z systemu SENT lub konsultacji w zakresie tego czy w związku z nowelizacją przepisów, podlegają Państwo obowiązkom przesyłania zgłoszeń do SENT, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Czy ta strona była pomocna?