Ostatnie dni na dokończenie zgłoszenia akcyzowego do CRPA

Analizy

Ostatnie dni na dokończenie zgłoszenia akcyzowego do CRPA

Termin upływa z końcem sierpnia

Ekspres Akcyzowy 13/2021 |25 sierpnia 2021 r.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, podmiotom które rozpoczęły rejestrację w CRPA przed końcem czerwca 2021 r., został już tylko tydzień na dokończenie tego procesu – mają na to czas do końca sierpnia.

O co chodzi?

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2021 poz. 72; dalej: „Ustawa zmieniająca”), wszystkie podmioty które w związku z wejściem w życie Ustawy zmieniającej zostały zobowiązane do dokonania czynności rejestracyjnych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (dalej: „CRPA”) formalnie miały na to czas do końca czerwca 2021 r. Jednakże pod koniec tego terminu Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych informację mówiącą, że już samo podjęcie działań związanych z procesem aktualizacji bądź rejestracji do CRPA będzie traktowane jako dochowanie wskazanego w Ustawie zmieniającej terminu 30 czerwca 2021 r., niemniej pod warunkiem, zakończenia tego procesu najpóźniej do 31 sierpnia 2021 r.

Co to oznacza w praktyce?

Reasumując regulacje Ustawy zmieniającej oraz informacje opublikowane przez Ministerstwo Finansów, w celu uniknięcia ewentualnych negatywnych konsekwencji akcyzowych związanych z niedochowaniem terminów na rejestrację bądź jej aktualizację w CRPA, podmioty które rozpoczęły ten proces przed 30 czerwca 2021 r. muszą zakończyć go do 31 sierpnia 2021 r. Istnieje ryzyko, iż niedochowanie tego terminu może skutkować m.in. koniecznością zapłaty akcyzy od wyrobów, których nabycie odbyło się z zastosowaniem preferencji podatkowej, która formalnie wymaga dokonania rejestracji akcyzowej. Ryzyko to może dotyczyć zarówno dostawców jak i nabywców takich wyrobów.

W powyższym kontekście warto zwrócić uwagę na kolejny komunikat opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów. W komunikacie tym Ministerstwo przypomina, że w przypadku niedotrzymania terminu rejestracji do CRPA, istnieje możliwość skorzystania z tzw. czynnego żalu, który można złożyć właściwemu w sprawach akcyzy naczelnikowi urzędu skarbowego. Warto zwrócić tu uwagę, że w przytaczanym komunikacie Ministerstwo nie odnosi się do kwestii, które przypadki kwalifikują się na złożenie czynnego żalu, więc w tym zakresie każdy sam musi dokonać takiej oceny. Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z komunikatem, czynny żal można złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ws. akcyzy, natomiast przepisy akcyzowe wskazują, iż organem właściwym w zakresie rejestracji jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Niemniej, nawet jeśli czynny żal zostanie złożony do urzędu skarbowego, organy mają ustawowy obowiązek przekazania go właściwej jednostce.

Co dalej?

Mając na względzie ewentualne konsekwencje niedochowania akcyzowych obowiązków rejestracyjnych do końca sierpnia 2021 r., które poza karami karno-skarbowymi mogą przyjąć również poważniejszy wymiar, jak np. konieczność zapłaty akcyzy od wyrobów kupionych lub sprzedanych w zwolnieniu ze względu na przeznaczenie, czy ze stawką zero zł wszystkie podmioty które rozpoczęły rejestrację, powinny jak najszybciej ją dokończyć. Jednocześnie, każdy taki przypadek powinien zostać przeanalizowany pod kątem konsekwencji karno-skarbowych oraz możliwości złożenia czynnego żalu.

Podatek akcyzowy

Rewolucja cyfrowa w akcyzie stała się faktem. W ostatnim czasie weszły w życie przepisy, które skutecznie eliminują możliwość wypełniania wielu obowiązków akcyzowych w wersji papierowej.

Czy ta strona była pomocna?