Ekspres akcyzowy - akcyza

Analizy

Ekspres akcyzowy

Nowości dot. podatku akcyzowego

Rok 2023

Zwolnienie z akcyzy dla gazu ziemnego używanego do produkcji półproduktów wykorzystywanych w procesie produkcji wyrobów energetycznych (21/2023)

Obowiązki podmiotów produkujących energię elektryczną w generatorach o mocy nieprzekraczającej 1MW (20/2023)

NSA po raz pierwszy o zwolnieniu z akcyzy dla energii elektrycznej z OZE (19/2023)

Czy najem samochodu osobowego z zagranicy podlega opodatkowaniu akcyzą? (18/2023)

Jak prawidłowo obliczyć kwotę zwrotu akcyzy od energii elektrycznej? (17/2023)

Co dalej z CEWA? (16/2023)

Kolejne rozszerzenie katalogu towarów objętych systemem SENT (15/2023)

Nowy sposób komunikacji z EMCS PL2 w trybie awaryjnym (14/2023)

Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe zestawów, w skład których wchodzą wyroby akcyzowe, jest opodatkowane akcyzą? (13/2023)

Zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie a obowiązek rejestracji w CRPA (12/2023)

Nowelizacja ustawy akcyzowej wprowadzająca Centralną Ewidencję Wyrobów Akcyzowych jest już w Sejmie (11/2023)

Czy przekazanie do utylizacji olejów podlega opodatkowaniu akcyzą? (10/2023)

Opis na fakturze decyduje o zwolnieniu z akcyzy dla energii elektrycznej (9/2023)

Nadwyżki wyrobów przemieszczanych na e-DD nie są zwolnione z akcyzy? (8/2023)

Istotne rozszerzenie obowiązku SENT (7/2023)

Obowiązek prowadzenia akcyzowej ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie dla gazu ziemnego (6/2023)

Prototyp schemy do CEWA już jest. Co dalej? (5/2023)

E-SAD nie zawsze oczywisty (4/2023)

CEWA, SENT oraz koncesja na smary i LPG – fundamentalne zmiany na horyzoncie (3/3023)

Nowe komunikaty w systemie EMCS w związku z e-SAD (2/2023)

Nowe rozporządzenie ws. niedostępności systemu EMCS (1/2023)

Rok 2022

Ponowne odroczenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej (19/2022)

Czy glikol i gliceryna to już płyn do e-papierosów? (18/2022)

Ubytki wyrobów akcyzowych - jak udowodnić ich naturalny charakter? (17/2022)

Nadchodzi Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych (16/2022)

Opublikowany został projekt nowelizacji opłaty cukrowej oraz opłaty małpkowej (15/2022)

Zmiana zasad dokonywania WNT oraz WDT wyrobów z zapłaconą akcyzą (14/2022)

Czy prosument energii elektrycznej ma obowiązki akcyzowe? (13/2022)

Korzystne zmiany dla podmiotów produkujących energię z OZE oraz ponowne odroczenie obowiązku elektronicznych ewidencji akcyzowych (12/2022)

Nabywasz węgiel z zagranicy? Sprawdź obowiązki akcyzowe (11/2022)

Dokonałeś zmian konstrukcyjnych w pojazdach w ostatnim roku? Teraz trzeba zapłacić akcyzę (10/2022)

Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych a kompleksowa usługa najmu (9/2022)

Sprawdź, czy system SENT dotyczy Twojej firmy (8/2022)

Zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych, których moc przekracza 1 MW (7/2022)

Jaki adres miejsca prowadzenia działalności należy wskazać w ramach rejestracja dla celów akcyzy w CRPA? (6/2022)

Rejestracja dla celów akcyzy w przypadku zużycia wyrobów ze stawką zero w małych opakowaniach (5/2022)

Nowe formy podpisu elektronicznego na deklaracjach akcyzowych (4/2022)

Już od dzisiaj odpady są objęte monitorowaniem SENT (3/2022)

e-DD wyłącza obowiązek SENT dla wybranych wyrobów (2/2022)

Koniec okresu przejściowego dla papierowych dokumentów dostawy (1/2022)

Rok 2019 

30 listopada 2019 r. upływa termin na dokonanie aktualizacji AKC-R w zakresie Preparatów Smarowych CN 3403 (23/2019)

Podwyższenie stawek akcyzy od 1 stycznia 2020 r. (22/2019)

Nowe obowiązki dla podmiotów nabywających Preparaty Smarowe z zagranicy (21/2019)

Przeprowadź w czwartek inwentaryzację preparatów smarowych (20/2019)

Przedłużenie okresu przejściowego dla e-DD? (19/2019)

Decyzja o umorzeniu zielnych i błękitnych świadectw za 2018 r. daje prawo do potrącenia akcyzy po 20 zł /1 MWh, a nie po 5 zł/1 MWh (18/2019)

Rozporządzenia wykonawcze do Pakietu paliwowego 2.0 (17/2019)

Planowane zmiany w akcyzie – ważne dla prowadzących składy podatkowe i wszystkich podatników akcyzy (16/2019)

Zwrot akcyzy od prądu. Do obliczenia progu energochłonności wlicza się tylko koszt nabytego prądu i akcyzy (15/2019)

Zwolnienie z akcyzy dla Środków Smarowych (14/2019)

Zmiany przepisów w zakresie akcyzy oraz pakietu przewozowego (SENT) dotyczące obrotu olejami opałowymi (13/2019)

Pakiet Paliwowy 2.0 (12/2019)

Zaostrzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy dla wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń olejów smarowych (11/2019)

Czy interpretacje w zakresie dokumentów dostawy dalej chronią ich posiadaczy po wejściu w życie przepisów o e-DD? (10/2019)

Stare wzory znaków akcyzy ważne jeszcze tylko pół roku (9/2019)

Ubytki ponadnormatywne zwolnione z akcyzy również przed 19 września 2018 roku (8/2019)

Planowane zmiany w katalogu wyrobów akcyzowych (7/2019)

Co z tym PUESC? Zmiany w akcyzie technicznie zaczynają się na PUESC - jak sobie z tym poradzić? (6/2019)

Szykuje się rewolucja związana z opodatkowaniem akcyzą preparatów smarowych (5/2019)

Planowane zmiany w zakresie obrotu olejami opałowymi (4/2019)

Pakiet przewozowy i nowe obowiązki formalne. Rejestracja na PUESC - ostatni dzwonek do dokonania zmian (3/2019)

Jaka stawka akcyzy na prąd na przełomie roku? (2/2019)

Czy samochody osobowe będące pojazdami elektrycznymi, napędzane wodorem oraz stanowiące pojazdy hybrydowe typy plug-in mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania akcyzą? (1/2019)

Subskrybuj "Ekspres akcyzowy"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?