puesc, deklaracja, profil zaufany, podpis elektroniczny, akcyza

Analizy

Nowe formy podpisu elektronicznego na deklaracjach akcyzowych

Deklaracje na PUESC będzie można podpisać m.in. Profilem Zaufanym

Ekspres akcyzowy 4/2022 | 30 marca 2022 r.

Od 1 kwietnia 2022 r. będzie możliwe podpisywanie deklaracji akcyzowych składanych poprzez PUESC wykorzystując w tym celu nowe formy podpisu elektronicznego: podpis zaufany oraz podpis osobisty.

Zobacz także:

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 26 kwietnia 2022 r., godz. 10:00-15:00

W trakcie naszego warsztatu przedstawimy Państwu obowiązki i wymagania jakie należy spełnić, aby w lutym 2022 r. móc zgodnie z przepisami korzystać z preferencji w podatku akcyzowym (zwolnienia lub stawki zero) stosując elektroniczny monitoring przemieszczeń wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2 i wystrzec się ewentualnych negatywnych konsekwencji, takich jak np. nałożenie na firmę kary finansowej.

<< Szczegóły i rejestracja >>

O co chodzi?

Od 1 lipca 2021 r. podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą składać deklaracje akcyzowej wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na platformie PUESC. Obecnie na PUESC możliwe jest podpisywanie deklaracji akcyzowych przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź tzw. certyfikatu celnego.

Jednakże, w ostatnim czasie w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. 2022 poz. 554, dalej: „Rozporządzenie”). Zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez Rozporządzenie, od 1 kwietnia 2022 r. zostanie rozszerzony katalog możliwych do zastosowania przy podpisywaniu deklaracji akcyzowych podpisów w formie elektronicznej, który będzie zawierał również podpis zaufany oraz podpis osobisty.
 

Webinar: Co można zyskać poprzez wdrożenie strategii energetycznej?

20 kwietnia 2022 r., godz. 14:00-15:00

open in new window Zarejestruj się

Co to oznacza?

W związku z przedmiotową zmianą od 1 kwietnia 2022 r. osoby uprawnione do składania deklaracji akcyzowych drogą elektroniczną w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, będą mogły wykorzystać podpis zaufany oraz podpis osobisty przy składaniu następujących deklaracji akcyzowych:

  • deklaracji w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
  • deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
  • deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);
  • deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
  • deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);
  • deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA);
  • kwartalnej deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);
  • wstępnego zapotrzebowania na banderole podatkowe i legalizacyjne.

W kontekście wskazanego powyżej ułatwienia, dziwi jednak fakt, że Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na umożliwienie podpisywania podpisem zaufanym oraz podpisem osobistym wszystkich deklaracji akcyzowych. Przykładowo podpisanie kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-UAKZ) czy też deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA) w dalszym ciągu będzie wymagało posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub certyfikatu celnego.

Co dalej?

Nowe zasady podpisywania deklaracji akcyzowych będą stanowiły ułatwienie dla podmiotów obowiązanych do składania deklaracji akcyzowych, które musiały do tej pory radzić sobie z tym zadaniem posiadając mniej możliwości złożenia podpisu. W efekcie, od 1 kwietnia osoby podpisujące deklaracje akcyzowe w imieniu podmiotów, będą mogły w tym celu wykorzystać nowe możliwości w postaci, podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego.

Pakiet na Start: Praktyczny Przewodnik po e-DD dla podmiotów odbierających

Oraz indywidualna konsultacja z ekspertami Deloitte

Dowiedz się więcej

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 26 kwietnia 2022 r., godz. 10:00-15:00

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?