Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Artykuł

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 26 kwietnia 2022 r., godz. 10:00-15:00

Ponad 3 lata temu, 1 stycznia 2019 r. w życie weszły zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym dotyczące m.in. zastąpienia papierowych dokumentów dostaw ich elektronicznym odpowiednikiem (e-DD). Niemniej, wymóg stosowania eDD w praktyce został odsunięty do 1 lutego 2022 r. Okres przejściowy się już skończył i nie ma już możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy. Obecnie możliwe jest jedynie stosowanie e-DD.

Zmiany te mają przede wszystkim znaczenie dla podmiotów, które uczestniczą w obrocie bądź zużywają wyroby akcyzowe, które ze względu na ich przeznaczenie podlegają (i) zwolnieniu od akcyzy albo (ii) opodatkowaniu zerową stawką akcyzy. W pewnym zakresie eDD dotyczy również dostaw wyrobów węglowych z zastosowaniem zwolnienia.

W trakcie naszego warsztatu przedstawimy Państwu obowiązki i wymagania jakie należy spełnić, aby móc zgodnie z przepisami korzystać z preferencji w podatku akcyzowym (zwolnienia lub stawki zero) stosując elektroniczny monitoring przemieszczeń wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2 i wystrzec się ewentualnych negatywnych konsekwencji, takich jak np. nałożenie na firmę kary finansowej.

Przeprowadzony przez nas warsztat będzie skupiał się na praktycznym zastosowaniu przepisów dotyczących e-DD, a ponadto przedstawimy Państwu, jak w praktyce funkcjonuje system EMCS PL2 w zakresie obsługi komunikatów związanych z elektronicznymi dokumentami dostaw, w tym w szczególności:

 • w jaki sposób dokonywać wysyłki wyrobów akcyzowych;
 • w jaki sposób potwierdzać odbiór wyrobów akcyzowych;
 • znaczenie najważniejszych komunikatów które mogą w praktyce być wysyłane do użytkowników systemu, np. informacja o planowanej kontroli wyrobów;
 • zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu EMCS PL2.

W trakcie warsztatu zaprezentujemy dwie metody generowania i wysyłania komunikatów eDD do systemu EMCS PL2: (i) korzystając w tym celu z testowej wersji platformy PUESC oraz udostępnionego przez Ministerstwo Finansów tzw. generatora off-line.

Eksperci Deloitte odpowiedzą również na wybrane pytania zadawane przez uczestników warsztatu.

Szczegóły

Data i godzina
26 kwietnia 2022 r.
godz.: 10:00 – 15:00

Koszt uczestnictwa
599 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Agenda szkolenia
 1. Specyfika prawna obrotu wyrobami akcyzowymi, które mogą wymagać wykorzystania e-DD:
  • wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie,

  • zharmonizowane wyroby akcyzowe podlegające opodatkowaniu zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
  • wyroby węglowe podlegające zwolnieniu.
   (W ramach tej części warsztatu wskażemy również praktyczne wskazówki, jak zidentyfikować wyroby, które mogą być objęte obowiązkiem stosowania e-DD.)
 2. Obowiązki poszczególnych grup podmiotów w zakresie elektronicznych dokumentów dostaw – przepisy w praktyce.
  • podmioty wysyłające,
  • podmioty odbierające.
 3. Rodzaje komunikatów występujące w systemie EMCS PL2 w zakresie e-DD.
 4. Postępowanie w przypadku niedostępności systemu EMCS PL2.
 5. Działanie systemu EMCS PL2 w zakresie e-DD w praktyce z wykorzystaniem platformy testowej Systemu.

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Warsztat jest skierowany do osób zajmujących się rozliczeniami podatku akcyzowego oraz osób, które operacyjnie są odpowiedzialne za wysyłkę wyrobów akcyzowych lub potwierdzanie ich odbioru w systemie EMCS, a także dyrektorów finansowych, głównych księgowych, specjalistów ds. podatków, kontrolerów finansowych.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 15:15. W trakcie spotkania zaplanowane są dwie 15-minutowa przerwy.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Czy ta strona była pomocna?