Analizy

Ograniczenia w katalogu wyrobów podlegających pakietowi przewozowemu

Ekspres akcyzowy 10/2018 | 18 grudnia 2018 r.

Już za dwa tygodnie wejdą w życie zmiany przepisów ustawy akcyzowej, ograniczające katalog wyrobów, których przewóz podlega obowiązkowi monitorowania w ramach tzw. pakietu przewozowego (SENT).

Jak już informowaliśmy w naszym Ekspresie Akcyzowym 5/2018, od początku nowego roku zaczną obowiązywać przepisy wprowadzone przez ustawę z dnia 9 listopada o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym („nowelizacja”). Przepisy te wprowadzają m.in. zmiany do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym („ustawa akcyzowa”). Nowelizacja regulacji ustawy akcyzowej dotyczy uaktualnienia klasyfikacji CN stosowanej dla zdefiniowania większości wyrobów akcyzowych, z tej obowiązującej w roku 2009 na, zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu nowelizacji, tę jeszcze aktualną z roku 2018. Niemniej jednak, zmiany przepisów ustawy akcyzowej nie ograniczają się jedynie do prostego przełożenia wszystkich kodów CN obowiązujących w 2009 r. na te aktualne w 2018 r., ale modyfikują również sam katalog wyrobów uznawanych za wyroby akcyzowe. Co ważne, zmiana tego katalogu przekłada się na obowiązki związane z monitorowaniem przewozu niektórych towarów wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów („pakiet przewozowy”).

Weź udział w wydarzeniu:

Praktyczne warsztaty z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostaw (e-DD)

Dowiedz się więcej

O co chodzi?

Nowelizacja w art. 86 ustawy akcyzowej oraz w załączniku nr 1 do ustawy akcyzowej zamienia kody CN 3824 90 91 oraz 3824 90 97 (z Nomenklatury Scalonej z 2009 r.) do których klasyfikuje się m.in. szeroka gama wyrobów przemysłu chemicznego na podpozycję CN 3826 00 (z Nomenklatury Scalonej na rok 2018), który obejmuje m.in. biodiesel i jego mieszaniny. Ustawodawca pozostawił warunek konieczności przeznaczenia tych towarów do celów opałowych lub napędowych, aby można je było uznać za wyroby akcyzowe. W rezultacie, nowelizację w tym zakresie od 2019 roku należy odczytywać w ten sposób, że pozostawia ona w katalogu wyrobów akcyzowych jedynie niewielki wycinek produktów klasyfikowanych w 2009 r. do pozycji CN 3824.

Natomiast, w regulacjach dotyczących pakietu przewozowego, katalog wyrobów których przewóz podlega obowiązkowi monitorowania za pomocą systemu SENT zawiera produkty klasyfikowane do pozycji CN 3824. Zgodnie z treścią przepisów pakietu przewozowego w ich brzmieniu od 14 czerwca 2018 r., wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3824 podlegają obowiązkowi monitorowania wyłącznie w sytuacji gdy są one wyrobami akcyzowymi wymienionymi w załączniku nr 1 do ustawy akcyzowej, jednakże bez względu na ich przeznaczenie.
 

Co to oznacza?

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy akcyzowej, które zaczną obowiązywać już 1 stycznia 2019 r., wyroby klasyfikowane dziś do pozycji CN 3824 zostaną usunięte z katalogu wyrobów akcyzowych, a podmioty dokonujące obrotu takimi wyrobami, których przewóz jeszcze do końca tego roku podlega obowiązkowi monitorowania, będą mogły ograniczyć zakres czynności wykonywanych przez swoich pracowników dotyczący ich monitorowa w SENT.
 

Co dalej?

Podmioty prowadzące działalność w zakresie wyrobów klasyfikowanych dziś do pozycji CN 3824, które obecnie wykonują ciążące na nich obowiązki związane z monitorowaniem przewozu takich towarów w SENT, powinny zweryfikować czy od początku roku 2019 nadal będą zobowiązane do wypełniania tych obowiązków. W przypadku wielu podmiotów działających w tzw. branżach nieakcyzowych, tj. np. budownictwo, czy różnego rodzaju produkcja, które dzisiaj są zobligowane do spełniania odpowiednich obowiązków w ramach monitorowania przewozu (SENT), istnieje możliwość całkowitego uwolnienia się od zobowiązań wynikających z przepisów pakietu przewozowego.

Bezpieczny start

Nie strać prawa do preferencji w podatku akcyzowym

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?