bezpieczn start - akcyza - banner

Usługi

Bezpieczny start z e-DD

Nie strać prawa do preferencji w podatku akcyzowym

Przygotuj się z ekspertami Deloitte na zmiany w podatku akcyzowym, aby od 1 lutego 2022 r. nie stracić prawa do stosowania preferencji podatkowych.

Czy to mnie dotyczy?

  • Czy obecnie Twoja Spółka nabywa wyroby akcyzowe z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego – takie jak na przykład oleje smarowe, naftę w celach oświetleniowych, kosmetycznych bądź jako zmywacz antykorozyjny, alkohol skażony skażalnikami dopuszczalnymi w Polsce, napoje alkoholowe przeznaczone do produkcji produktów leczniczych, olejków eterycznych lub do wytwarzania artykułów spożywczych?
  • Czy w swojej działalności Twoja firma wykorzystuje wyroby zharmonizowane opodatkowane stawką 0 zł takie jak na przykład benzynę lakową lub lakierniczą, czy też substancje chemiczne takiej jak ksylen, toluen, benzen?
  • Czy w ramach działalności Twoja firma posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego i dokonuje sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, która w poprzednim roku kalendarzowym wyniosła powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych?
  • Czy spółka dokonuje przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby?
  • Czy w ofercie Twojej firmy są wyroby które mogą być sprzedawane ze zwolnieniem bądź z preferencyjną stawką 0 zł?
  • Czy Twoi pracownicy wystawiają dokument dostawy bądź kwitują odbiór wyrobów na dokumencie dostawy?
  • Czy Twoja firma prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych?

Webcast: Uszczelnianie systemu akcyzowego

Odsłuchaj nagranie

Co to oznacza?

Od 1 lutego 2022 r. papierowy dokument dostawy będzie zastąpiony przez elektroniczny system nadzoru w systemie EMCS. Rewolucja dotyka wszystkie wyroby, którym musi obecnie towarzyszyć papierowy dokument dostawy. Dodatkowo e-DD pojawi się w pewnych przypadkach przywyrobach węglowych,

Zmiana ta oznacza, że zamiast papierowego dokumentu dostawy trzeba będzie wprowadzić informacje o wysyłce do systemu EMCS PL2 (System), a także w tym Systemie potwierdzić jego odbiór. Zarówno podmiot wysyłający jak i odbierający wyrób akcyzowy będzie musiał uzyskać dostęp do Systemu i nauczyć się go obsługiwać, a także odczytywać komunikaty wysyłane przez System (mogą one bowiem oznaczać zarządzenie kontroli wyrobów przez organy podatkowe i odbiorca nie może ich rozpakować dopóki kontrola się nie odbędzie). Ustawodawca przewidział sztywne terminy, w których należy wykonać określone czynności. Za niedopełnienie tych terminów przewidziana jest kara administracyjna. Co więcej, w takiej sytuacji sprzedawca będzie zobowiązany do naliczenia podatku akcyzowego.

Pakiet na Start: Praktyczny Przewodnik po e-DD dla podmiotów odbierających

Dowiedz się więcej

Jak się przygotować?

Biorąc pod uwagę szeroki zakres zmian, które wejdą w życie już od 1 lutego 2022 r., oferujemy Państwu pakiet Bezpieczny start z e-DD – kompleksowe wsparcie w przygotowaniu się do nadchodzących zmian, tak aby zapewnić ciągłość korzystania z określonych preferencji w podatku akcyzowym. Eksperci Deloitte mogą:

  • Asystować w procesie rejestracji zarówno podmiotów jak i ich przedstawicieli w systemach służących do obsługi e-DD.
  • Przeprowadzić praktyczne szkolenie dla pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wypełnianie obowiązków związanych z funkcjonowaniem e-DD oraz za obsługę samego systemu (po udostępnieniu przez administrację podatkową środowiska testowego).
  • Przygotować dla pracowników przewodnik po najważniejszych obowiązkach dla wysyłek w Systemie i komunikatach wysyłanych przez System.

Ponadto, jeśli będzie taka potrzeba, eksperci Deloitte służą swoją wiedzą i doświadczeniem w procesie identyfikacji wyrobów, które powinny podlegać zgłoszeniu do Systemu i/lub w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów akcyzy. W przypadku konieczności potwierdzenia prawidłowości rozważanych działań w zakresie zmian wiążących się z wdrożeniem e-DD, wesprzemy Państwa w procesie uzyskania interpretacji indywidualnych.

Zobacz także:

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 26 kwietnia 2022 r., godz. 10:00-15:00

W trakcie naszego warsztatu przedstawimy Państwu obowiązki i wymagania jakie należy spełnić, aby w lutym 2022 r. móc zgodnie z przepisami korzystać z preferencji w podatku akcyzowym (zwolnienia lub stawki zero) stosując elektroniczny monitoring przemieszczeń wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2 i wystrzec się ewentualnych negatywnych konsekwencji, takich jak np. nałożenie na firmę kary finansowej.

<< Szczegóły i rejestracja >>

 

Kontakt

Anna Wibig

Anna Wibig

Partner Associate w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Anna jest Partner Associate w Dziale Podatków Pośrednich, gdzie odpowiada za rozwój usług związanych z podatkiem akcyzowym oraz wsparcia podatkowego w zakresie strategii ESG przedsiębiorstw. Jej doświ... Więcej

Mateusz Jopek

Mateusz Jopek

Starszy menedżer w zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Mateusz jest starszym menedżerem w zespole podatków pośrednich Deloitte specjalizującym się w doradztwie w zakresie podatku akcyzowego oraz tematów powiązanych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie... Więcej

Kinga Bączek

Kinga Bączek

Menedżerka w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Kinga jest doradcą podatkowym w zespole podatków pośrednich Deloitte, specjalizującym się w zakresie podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz przepisów regulujących opłaty środowiskowe. Posiada kilku... Więcej