bezpieczn start - akcyza - banner

Usługi

Bezpieczny start

Nie strać prawa do preferencji w podatku akcyzowym

Przygotuj się z ekspertami Deloitte na zmiany w podatku akcyzowym, aby od 1 stycznia 2019 r. nie stracić prawa do stosowania preferencji podatkowych.

Czy to mnie dotyczy?

  • Czy obecnie Twoja Spółka nabywa wyroby akcyzowe z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego – takie jak na przykład oleje smarowe, naftę w celach oświetleniowych, kosmetycznych bądź jako zmywacz antykorozyjny, alkohol skażony skażalnikami dopuszczalnymi w Polsce, napoje alkoholowe przeznaczone do produkcji produktów leczniczych, olejków eterycznych lub do wytwarzania artykułów spożywczych? 
  • Czy w swojej działalności Twoja firma wykorzystuje wyroby zharmonizowane opodatkowane stawką 0 zł takie jak na przykład benzynę lakową lub lakierniczą, czy też substancje chemiczne takiej jak ksylen, toluen, benzen?
  • Czy w ofercie Twojej firmy są wyroby które mogą być sprzedawane ze zwolnieniem bądź z preferencyjną stawką 0 zł?
  • Czy Twoi pracownicy wystawiają dokument dostawy bądź kwitują odbiór wyrobów na dokumencie dostawy?

Webcast: Uszczelnianie systemu akcyzowego

Odsłuchaj nagranie

Co to oznacza?

Od 1 stycznia 2019 r. papierowy dokument dostawy będzie zastąpiony przez elektroniczny system nadzoru w systemie EMCS. Rewolucja dotyka wszystkie wyroby, którym musiał dotychczas towarzyszyć papierowy dokument dostawy poza węglem. Węgiel będzie objęty systemem oświadczeń.

Zmiana ta oznacza, że zamiast papierowego dokumentu dostawy trzeba będzie wprowadzić informacje o wysyłce do systemu EMCS PL2 (System), a także w tym Systemie potwierdzić jego odbiór. Zarówno podmiot wysyłający jak i odbierający wyrób akcyzowy będzie musiał uzyskać dostęp do Systemu i nauczyć się go obsługiwać, a także odczytywać komunikaty wysyłane przez System (mogą one bowiem oznaczać zarządzenie kontroli wyrobów przez organy podatkowe i odbiorca nie może ich rozpakować dopóki kontrola się nie odbędzie). Ustawodawca przewidział sztywne terminy, w których należy wykonać określone czynności. Za niedopełnienie tych terminów przewidziana jest kara administracyjna. Co więcej, w takiej sytuacji sprzedawca będzie zobowiązany do naliczenia podatku akcyzowego.

Zmiany te wiążą się nieodzownie z obowiązkami w zakresie zgłoszenia rejestracyjnego – te podmioty, które do tej pory nie były zobligowane do rejestracji dla celów akcyzy, będą musiały złożyć zgłoszenie ze wskazaniem jakie wyroby są przez nie zużywane, w jakich miejscach i w jakich ilościach. Może się też okazać, że konieczna będzie aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego, które podmiot złożył w przeszłości, jeśli do tej pory pewne dane, które będą konieczne dla Systemu, nie były w nim pierwotnie wskazane.

Jak się przygotować?

Biorąc pod uwagę szeroki zakres zmian, które wejdą w życie już od 1 stycznia 2019 r., oferujemy Państwu pakiet Bezpieczny start – kompleksowe wsparcie w przygotowaniu się do nadchodzących zmian, tak aby zapewnić ciągłość korzystania z określonych preferencji w podatku akcyzowym. Eksperci Deloitte:

  • Przygotują wniosek o dokonanie rejestracji dla celów akcyzy bądź jego aktualizację wraz ze szczegółową instrukcją jak należy go złożyć.
  • Będą asystować w procesie rejestracji zarówno podmiotów jak i ich przedstawicieli w systemach służących do obsługi e-DD.
  • Przeprowadzą praktyczne szkolenie dla pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wypełnianie obowiązków związanych z funkcjonowaniem e-DD oraz za obsługę samego systemu (po udostępnieniu przez administrację podatkową środowiska testowego).
  • Przekażą tym pracownikom przewodnik po najważniejszych obowiązkach dla wysyłek w Systemie i komunikatach wysyłanych przez System.

Ponadto, jeśli będzie taka potrzeba, eksperci Deloitte służą swoją wiedzą i doświadczeniem w procesie identyfikacji wyrobów, które powinny podlegać zgłoszeniu do Systemu i/lub w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów akcyzy.

Kontakt

Anna Wibig

Anna Wibig

Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Anna jest starszym menedżerem w Dziale Podatków Pośrednich, gdzie odpowiada za rozwój usług związanych z podatkiem akcyzowym. Jej doświadczenie w dziedzinie doradztwa dotyczącego akcyzy obejmuje nastę... Więcej

Mateusz Jopek

Mateusz Jopek

Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Mateusz jest menedżerem w zespole podatków pośrednich Deloitte specjalizującym się w doradztwie w zakresie podatku akcyzowego oraz tematów powiązanych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie klasyfik... Więcej