Nowa sposób komunikacji z EMCS PL2 w trybie awaryjnym

Artykuł

Nowy sposób komunikacji z EMCS PL2 w trybie awaryjnym

Udostępnienie nowego kanału komunikacji z EMCS PL2 podczas stosowania procedury awaryjnej

Ekspres Akcyzowy 14/2023 | 1 sierpnia 2023 r.

We wtorek 1 sierpnia 2023 r. udostępniono nowy kanał BCP – nowy kanał komunikacji z systemem EMCS PL2, który może służyć do przesyłania komunikatów przez użytkowników w trakcie awarii PUESC.

O co chodzi?

Zgodnie z komunikatem na stronie Ministerstwa Finansów, od 1 sierpnia 2023 r. uruchomiony został nowy kanał komunikacyjny BCP, który może być używany przez użytkowników systemu EMCS PL2 w czasie procedury awaryjnej spowodowanej utrudnieniami komunikacyjnymi na PUESC.
Jak wskazano w komunikacie, po ogłoszeniu awarii będzie możliwe przesyłanie komunikatów za pośrednictwem kanału komunikacyjnego BCP przez portal BCP, email BCP i Web Service BCP.

Zapisz się na Ekspres akcyzowy

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu

Zarejestruj się

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce oznacza to, że podmioty, które obecnie korzystają z systemu EMCS PL 2, zyskają nowe możliwości wysyłania komunikatów po ogłoszeniu procedury awaryjnej. Powinno to stanowić znaczące ułatwienie dla użytkowników systemu EMCS PL2, ponieważ w czasie procedury awaryjnej użytkownicy systemu EMCS PL2 będą mogli zgłaszać komunikaty związane z przemieszczenie w zbliżony sposób do procedury obowiązującej w czasie bezawaryjnego działania PUESC.

Co dalej?

Podmioty wykorzystujące w swojej działalności system EMCS PL2 powinny zapoznać się z komunikatem ogłoszonym przez Ministerstwo Finansów oraz instrukcją przeznaczoną dla użytkowników systemu EMCS PL2 w celu przygotowania się do nowej możliwości przesyłania komunikatów po ogłoszeniu procedury awaryjnej oraz uzyskania ewentualnych dalszych informacji w odniesieniu do funkcjonowania kanału BCP w zakresie przysyłania komunikatów przez użytkowników systemu EMCS PL2 w czasie procedury awaryjnej.

Czy ta strona była pomocna?