Zmiany w normach ubytków dla piw i wyrobów winiarskich

Analizy

Zmiany w normach ubytków dla piw i wyrobów winiarskich

Koniec możliwości stosowania określonych w decyzjach norm dopuszczalnych ubytków

Ekspres Akcyzowy 16/2020 | 19 listopada 2020 r.

W związku z opublikowanym w zeszłym roku Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków dla niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. 2019, poz. 1790), podatnicy posiadający indywidualne decyzje określające korzystniejsze normy dopuszczalnych ubytków dla piwa i wyrobów winiarskich, aniżeli normy wynikające z powyższego rozporządzenia mogą jeszcze tylko do końca tego roku stosować przy rozliczaniu ubytków normy określone w wydanych na ich rzecz decyzjach indywidualnych.

Określone normy dopuszczalnych ubytków w rozporządzeniu

Z dniem 20 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków dla niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. 2019, poz. 1790, dalej: „Rozporządzenie”). W Rozporządzeniu tym zostały określone m.in. normy dopuszczalnych ubytków jakie mogą powstać w trakcie magazynowania oraz przemieszczania piwa i wyrobów winiarskich. Oznacza to, że podatnicy, którzy rozliczają normy ubytków dla tych wyrobów, nie muszą już występować do właściwego naczelnika US o ich określenie w decyzji, ale mogą stosować normy, które zostały wskazane bezpośrednio w Rozporządzeniu. Mimo, iż Rozporządzenie weszło w życie w ubiegłym roku, to jeszcze do końca tego roku podatnicy, którzy posiadają indywidualne decyzje określające korzystniejsze normy dopuszczalnych ubytków dla piwa i wyrobów winiarskich, niż te wynikające z Rozporządzenia, nadal mogą rozliczać ubytki stosując normy zawarte w tych decyzjach.

Co to oznacza?

Jeśli normy w decyzjach indywidualnych były wyższe niż te określone w Rozporządzeniu, to może okazać się, że nowa norma będzie przekraczana i w efekcie pojawi się z tego tytułu zobowiązanie w akcyzie. Z kolei, jeśli była przekraczana dotychczas to zobowiązanie będzie większe.

W rezultacie zmian prawnych, posiadane przez podatników decyzje określające normy dopuszczalnych ubytków z końcem roku stracą moc, w części dotyczącej norm dopuszczalnych ubytków określonych w Rozporządzeniu. Niemniej, jeżeli w takiej decyzji były określone normy dopuszczalnych ubytków, np. również dla alkoholu etylowego, decyzje te nadal będą obowiązywać w tej części.

Na co zwrócić uwagę?

Może okazać się, że niektóre podmioty wykonujące działalność w zakresie wyrobów winiarskich oraz piwa, od nowego roku będą musiały rozliczać ubytki stosując normy w innej niż dotychczas wysokości. Podmioty powinny sprawdzić czy ta zmiana będzie miała wpływ na prowadzone przez nie rozliczenia podatkowe oraz nie będzie wymagała wprowadzenia odpowiednich zmian w systemach finansowo-księgowych, zwłaszcza w przypadku gdy rozliczanie norm odbywa się w sposób automatyczny.

Czy ta strona była pomocna?