Analizy

Pakiet przewozowy i nowe obowiązki formalne

Rejestracja na PUESC - ostatni dzwonek do dokonania zmian

Ekspres Akcyzowy 3/2019 | 6 marca 2019 r.

W związku z wchodzącymi w życie przepisami rozporządzeń Ministra Finansów, w najbliższym czasie wszystkie podmioty objęte obowiązkami związanymi z monitorowaniem przewozu towarów w ramach pakietu przewozowego (SENT) będą zobowiązane do wypełnienia dodatkowych obowiązków formalnych związanych z rejestracją zarówno podmiotów jak i osób je reprezentujących na PUESC. Ponadto, nowe obowiązki czekają również na podmioty obracające odpadami.

Pakiet przewozowy a obowiązek uzyskania zaawansowanego dostępu na PUESC

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1849), dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających, wprowadzono wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz wymaganych dotychczas identyfikatora użytkownika (loginu) i hasła, również tzw. ID SISC podmiotu, czyli unikalnego 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC.

Powyższe wiąże się m.in. z (i) koniecznością uzyskania tzw. profilu zaawansowanego na PUESC przez wszystkich jego użytkowników obsługujących system SENT oraz (ii) odpowiednią rejestracją samego podmiotu. Aby sprostać nowym wymaganiom, podmioty objęte obowiązkami wynikającymi z przepisów pakietu przewozowego oraz ich wyznaczeni pracownicy muszą dokonać stosownych rejestracji za pośrednictwem PUESC, które dotychczas nie były od nich wymagane.

Ponadto, przepisy omawianego rozporządzenia różnicują moment, na który należy dokonać odpowiednich rejestracji w zależności od statusu danego podmiotu dla potrzeb pakietu przewozowego. Od 1 maja 2019 r. obowiązek związany z rejestracją będzie dotyczył podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających, które tworzą lub aktualizują zgłoszenia w rejestrze SENT. Natomiast podmioty odbierające, które wyłącznie uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie w SENT) są zobowiązane do uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu przed 1 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe pole w zgłoszeniu przewozu odpadów

W związku z wejściem w życie od 19 kwietnia 2019 r. przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (Dz.U. z 2019 r., poz. 301), w formularzach zgłoszeń przewozu towarów zostanie wprowadzone dodatkowe pole obejmujące kod przewożonego odpadu.

Pole to będzie obowiązkowe do wypełnienia od 19 kwietnia 2019 r. dla przewozu towarów będących odpadem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992). Zgodnie z przedstawionymi zmianami, odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnik będą zobowiązani wskazać sześciocyfrowy kod tych odpadów, zgodny z ich katalogiem określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy o odpadach.

Rejestracja na PUESC - co dalej?

Mając na względzie krótki okres czasu, który pozostał do wejścia w życie przepisów określających nowe wymogi związane z rejestracją na PUESC zarówno podmiotu jak i reprezentujących go osób, firmy które jeszcze nie rozpoczęły takiej rejestracji powinny niezwłocznie do niej przystąpić. Należy pamiętać, że organy podatkowe mają odpowiedni okres czasu na rozpatrzenie wniosków złożonych przez przedsiębiorców, który niekiedy może wynosić nawet kilka tygodni. Brak odpowiedniej rejestracji na PUESC może wręcz uniemożliwić wysyłkę i odbiór wyrobów objętych obowiązkiem monitorowania w SENT. Jednocześnie, podmioty dokonujące w ramach prowadzonej działalności obrotu odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach, powinny odpowiednio zadbać o umieszczanie wymaganych od nich informacji w zgłoszeniach SENT. 

Czy ta strona była pomocna?