Przewodnik po zmianach w podatku akcyzowym

Artykuł

Przewodnik po zmianach w podatku akcyzowym

Nowelizacja ustawy akcyzowej

Październik 2018

Przewodnik to kompleksowa publikacja, przedstawiająca porównanie przepisów dotychczas obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym do tych, zmienionych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Nowelizacja). Przepisy, które uległy lub ulegną zmianie, zostały przedstawione w praktycznej formie tabel porównawczych. Te przepisy, które nie są nowelizowane, pozostają poza tabelami. W załączniku dołączonym do przewodnika znajdziecie Państwo przepisy przejściowe.

 

Celem Nowelizacji jest, jak wskazuje Ustawodawca, uproszczenie przepisów akcyzowych, zniesienie bądź ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych, a także doprecyzowanie dotychczasowych regulacji. Niemniej, Nowelizacja prowadzi również do zwiększenia kontroli organów podatkowych nad wyrobami akcyzowymi, które ze względu na ich przeznaczenie (i) są objęte zwolnieniem z podatku akcyzowego, (ii) jak i są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi podlegającymi opodatkowaniu stawką 0 zł. Wprowadzenie elektronicznego nadzoru nad tymi wyrobami w formie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) jest zdecydowanie największą rewolucją wśród wprowadzanych zmian. Od 1 stycznia 2019 r. papierowy dokument dostawy zostanie zastąpiony przez elektroniczny dokument e-DD, który będzie generowany w Systemie EMCS PL2.

Przewodnik po zmianach w podatku akcyzowym

Pobierz przewodnik po zmianach w podatku akcyzowym. Dokument jest dostępny po rejestracji.

Zarejestruj się

Dostawy takich wyrobów, którym obecnie musi towarzyszyć papierowy dokument dostawy, od nowego roku będą musiały być odnotowane w Systemie EMCS PL2, który zostanie odpowiednio przystosowany do ich monitorowania. Jedynym wyjątkiem od tej „transformacji” wśród wyrobów dotychczas objętych obowiązkiem dołączania dokumentów dostawy będzie węgiel, który od 1 stycznia 2019 r. zostanie objęty systemem oświadczeń o przeznaczeniu, zamiast elektronicznym dokumentem e-DD. Przepisy również wprowadzają nowy status zużywającego podmiotu gospodarczego i obowiązek rejestracji dla celów akcyzy dla wielu podmiotów, które do tej pory nie musiały być zarejestrowane, a ich styczność z wyrobami akcyzowymi ograniczona jest jedynie do nabywania i zużywania pewnych zharmonizowanych wyrobów akcyzowych, które objęte są stawką 0 zł jak benzyny lakowe, lakiernicze, rozpuszczalniki organiczne czy środki przeciwstukowe.

 

W naszej ocenie, wprowadzone zmiany są kompleksowe i będą miały wpływ na każdy podmiot, który już dziś jest podatnikiem akcyzy, ale również na podmioty, które wyłącznie zużywają pewne wyroby akcyzowe i ich obowiązek akcyzowy ograniczał się do tej pory jedynie do złożenia podpisu na dokumencie dostawy celem potwierdzenia odbioru takich wyrobów akcyzowych. Dlatego też, zachęcamy do lektury naszego Przewodnika i zidentyfikowania zmian, które będą miały wpływ na Państwa działalność, aby się dobrze przygotować do wdrożenia nowych regulacji.


Webcast: Uszczelnianie systemu akcyzowego

Nagranie webcastu

Więcej informacji i rejestracja


Bezpieczny start

Przygotuj się na zmiany w podatku akcyzowym, aby nie stracić prawa do stosowania preferencji podatkowych.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?