Stosowanie zwolnienia z akcyzy dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych, których moc przekracza 1

Analizy

Zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych, których moc przekracza 1 MW

Ekspres Akcyzowy 7/2022 |10 maja 2022 r.

W wydanej interpretacji organ wskazał, że w określonych sytuacjach możliwe jest korzystanie ze zwolnienia z akcyzy, również, gdy moc użytkowanej instalacji fotowoltaicznej przekracza 1 MW.

W interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 13 kwietnia 2022 r. o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.13.2022.1.MW Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w kwestii stosowania zwolnienia z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1178, dalej: „Rozporządzenie ws. zwolnień”).

O co chodzi?

W myśl § 5 ust. 1 Rozporządzenia ws. zwolnień, zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

We wniosku o interpretację wnioskodawca wskazał, że posiada odrębne, działające niezależnie od siebie dwie farmy fotowoltaiczne. Każda z nich posiada moc 0,999 MW, przy czym wnioskodawca zużywa energię elektryczną wyprodukowaną tylko w jednej z tych instalacji, a energia elektryczna wyprodukowana w drugiej farmie w całości podlega sprzedaży.

W wydanej interpretacji organy poruszyły ciekawy aspekt dotyczący stosowania zwolnienia określonego w § 5 ust. 1 Rozporządzenia ws. zwolnień. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania przedmiotowego zwolnienia, bowiem zużywa on energię elektryczną wytworzoną w jednej instalacji o mocy 0,999 MW, natomiast energię elektryczną, wytworzoną w drugiej instalacji również o mocy 0,999 MW wyłącznie odsprzedaje. Zatem mimo iż łączna moc użytkowanych przez podmiot instalacji fotowoltaicznych przekracza 1MW podmiot w takim przypadku wnioskodawca jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia z akcyzy.

Co to oznacza?

W omawianej interpretacji organ potwierdził korzystne dla podatników rozumienie przepisu § 5 ust. 1 Rozporządzenia ws. zwolnień, zgodnie z którym dla zastosowania zwolnienia z akcyzy nie jest istotna łączna moc używanych przez dany podmiot instalacji fotowoltaicznych, ale jedynie moc instalacji, wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej, którą następnie ten podmiot zużywa.

Tym samym, podmioty posiadające instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 1 MW, mogą nadal być uprawnione do korzystania ze zwolnienia z akcyzy, jeżeli moc instalacji wykorzystywanej do wytworzenia energii elektrycznej na własne potrzeby nie przekracza 1 MW.

Co dalej?

Wydana interpretacja może skłonić podmioty do przeprowadzenia analizy, czy w przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW, możliwe jest korzystnie ze zwolnienia z podatku akcyzowego.

Jednakże, z uwagi na fakt, że interpretacje podatkowe mają moc ochronną wyłącznie dla podmiotów, w sprawie których zostały wydane, przed podjęciem ewentualnej decyzji o korzystaniu ze zwolnienia, warto przemyśleć wystąpienie z wnioskiem o własną interpretację. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że korzystanie ze zwolnienia może wiązać się z koniecznością spełnienia dodatkowych obowiązków, o których mowa w przepisach akcyzowych takich jak np. składanie deklaracji kwartalnych AKC-KZ.

Webinar: Wyzwania podatkowe w transformacji energetycznej

Bezpłatne spotkanie online: 12 maja 2022 r., godz. 13:00 - 14:00

Zarejestruj się

Zobacz także:

Otwarte szkolenie on-line: Jak rozlicza się prosument od 1 kwietnia 2022?

Mikroinstalacje w domu i przedsiębiorstwie

Szkolenie on-line: 17 maja 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

<< Szczegóły i rejestracja >>

Czy ta strona była pomocna?