Kolejne rozszerzenie katalogu towarów objętych systemem SENT

Artykuł

Kolejne rozszerzenie katalogu towarów objętych systemem SENT

Zmiany w zakresie wyrobów podlegających obowiązkowi monitorowania w SENT

Ekspres Akcyzowy 15/2023 | 9 sierpnia 2023 r.

W ostatnich dniach, na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów (dalej: „Projekt”), który przewiduje zmianę katalogu produktów rolnych objętych obowiązkiem zgłaszania w systemie SENT, który pierwotnie został określony na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. 2023 poz.750, dalej: „Rozporządzenie”). Projekt przewiduje również zmianę katalogu transakcji z udziałem produktów rolnych, które będą wyłączone z obowiązku zgłaszania w SENT.

Zapisz się na Ekspres akcyzowy

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu

Zarejestruj się

O co chodzi?

Na mocy Rozporządzenia od 21 kwietnia 2023 r. obowiązkiem dokonywania zgłoszeń w systemie SENT został objęty przywóz do Polski lub tranzyt przez terytorium Polski określonych produktów rolnych. Przy czym Rozporządzenie wskazując kategorię produktów rolnych objętych systemem SENT odnosiło się do produktów rolnych, wymienionych w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Natomiast obecny Projekt w zakresie katalogu produktów rolnych mających podlegać systemowi SENT posługuje się kodami CN oraz kodami TARIC, są to m.in.:

  • ex 0207 – mięso z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 250 kg;
  • ex 0407 – jaja ptasie w skorupkach, świeże, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów objętych tą pozycją przekracza 2500 szt.;
  • ex 0810 10 00 00 – truskawki świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg;
  • 08119095 – pozostałe owoce niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg;
  • 1101 – mąka pszenna i pszenno-żytnia, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg;
  • ex 200979 – zagęszczony sok jabłkowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 000 kg;
  • ex 1001 – pszenica, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg.

Zgodnie z planowanymi zmianami, odmiennie niż dotychczas, obowiązkiem zgłoszenia w SENT objęty ma być również przewóz rozpoczynający się na terytorium Polski, jeśli jego przedmiotem będą określone produkty rolne pochodzące z Ukrainy.

Z drugiej strony z obowiązku monitorowania przewozu będą wyłączone niektóre produkty rolne niepochodzące z Ukrainy przywożone do Polski lub przewożone przez terytorium Polski.

Co to oznacza w praktyce?

Wejście w życie Projektu spowoduje zmianę katalogu produktów rolnych, których przewóz będzie objęty systemem SENT. Należy przy tym zauważyć, że przez odwołanie się do kodów CN oraz kodów Taric zamiast odniesienia się do przepisów rozporządzenia nr 1308/2013, należy ponownie przeprowadzić weryfikację czy w ramach prowadzonej działalności nie jest dokonywany przewóz towarów objętych monitorowaniem w systemie SENT.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że istotne zmiany przewidywane są również w katalogu przewozów objętych wyłączeniem z monitorowania w SENT, co będzie wiązało się z dodatkową analizą w zakresie przebiegu przewozu oraz pochodzenia produktów rolnych.

Co dalej?

Podmioty powinny przeanalizować, czy dokonywane w ramach prowadzonej działalności przewozy produktów rolnych w związku z planowaną zmianą przepisów nie zostaną objęte lub wyłączone z obowiązku monitorowania w systemie SENT. Przewóz wyrobów bez wymaganego zgłoszenia w systemie SENT może skutkować nałożeniem dotkliwych kar pieniężnych. W związku z tym warto zweryfikować, czy wszelkie dostawy, które wymagają dokonywania zgłoszeń w systemie SENT, zostały prawidłowo zidentyfikowane i są w prawidłowy sposób rejestrowane w systemie. Natomiast jeżeli w przedsiębiorstwie zostały już wdrożone wewnętrzne procedury regulujące wypełnianie obowiązków związanych z SENT, warto zrewidować, czy w związku z planowaną nowelizacją przepisów procedury te nie będą wymagały aktualizacji.

Czy ta strona była pomocna?