Przedłużenie okresu przejściowego dla e-DD?

Analizy

Przedłużenie okresu przejściowego dla e-DD?

 

Ekspres akcyzowy 19/2019 | 23 października 2019 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany kolejny Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (numer w wykazie prac legislacyjnych UD563A, dalej: „Projekt”). Projekt ten przewiduje wprowadzenie zmian w wielu obszarach. Jedną z istotniejszych propozycji zmian jest wydłużenie okresu przejściowego, w którym podmioty będą mogły stosować papierowe dokumenty dostawy dla przemieszczeń wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów objętych zerową stawką akcyzy.

O co chodzi?

Warunkiem stosowania zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych stawki 0 zł jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy bądź przemieszczenie tych wyrobów z zastosowaniem elektronicznego monitorowania tj. wygenerowanie dokumentu e-DD w systemie EMCS PL 2. Pierwotnie elektroniczny monitoring miał być obowiązkowy już od 1 stycznia 2019 r., niemniej w ostatnim dniu 2018 r. weszła w życie nowelizacja tych przepisów ustanawiająca dodatkowy okres przejściowy.

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, do dnia 31 grudnia 2019 r. istnieje możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy dla przemieszczeń (i) wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz (ii) wyrobów objętych zerową stawką akcyzy. Z uwagi na to, że, duża część podmiotów działających obecnie na rynku nie jest przygotowana do generowania odpowiednich komunikatów i obsługi przemieszczeń w Systemie EMCS, Ministerstwo Finansów przedstawiło Projekt, który zakłada wydłużenie okresu, w którym będzie można stosować papierowy dokument dostawy do 12 stycznia 2021 r. dla wszystkich podmiotów i wyrobów.

Webcast: Akcyza – przegląd najważniejszych zmian

30 października 2019 r.
godz. 10:00 – 11:00

Osoba kontakowa:
Katarzyna Wiktorowicz
kwiktorowicz@deloittece.com

Zarejestruj się

Warto wskazać, iż przedmiotowy Projekt przewiduje wiele zmian w przepisach akcyzowych, m.in. zmiany w zakresie dokonywania obrotu wyrobami węglowymi, rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do dokonania rejestracji dla potrzeb akcyzy, zmiany zasad przemieszczania wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w systemie EMCS

- Anna Wibig, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli przedmiotowy Projekt wejdzie w życie w obecnym brzmieniu na czas, tj. przed końcem obecnego okresu przejściowego, podmioty dokonujące obrotu wyrobami zwolnionymi od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobami objętymi zerową stawką akcyzy, będą mogły do 12 stycznia 2021 r. przemieszczać te wyroby na zasadach, jakie obowiązywały przed 1 stycznia 2019 r., przy zastosowaniu papierowego dokumentu dostawy.

Należy podkreślić, że zasadniczo przepisy Projektu nie zabraniają podmiotom rozpoczęcia stosowania elektronicznego dokumentu dostawy przed 12 stycznia 2021 r. Należy jednak mieć na uwadze, iż w związku z tym, że Projekt przewiduje uproszczenie zasad przemieszczania wyrobów w systemie EMCS, co będzie wymagało wprowadzenia zmian w samym systemie, to w okresie przejściowym mogą wystąpić trudności z przesyłaniem komunikatów do Systemu EMCS w tym zakresie.

Co dalej?

Projekt ustawy zawiera propozycje zmian, które były bardzo oczekiwane przez wielu przedsiębiorców. Należy ocenić je bardzo pozytywnie również ze względu na fakt, że od 1 listopada 2019 r. dostawa preparatów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 3403 objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie również będzie musiała odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków, w tym związanych z dokumentem dostawy lub e-DD.

Niemniej, należy podkreślić, iż Projekt jest na bardzo wczesnym etapie legislacyjnym. Aby wydłużenie okresu przejściowego było skuteczne, Projekt musi zostać uchwalony przez Sejm i Senat a także podpisany przez Prezydenta. Biorąc pod uwagę, iż nie jest to Projekt, który wprowadza tę jedną zmianę, a charakter propozycji w nim zawarty jest bardzo szeroki i w niektórych obszarach może budzić wątpliwości, w naszej ocenie proces legislacyjny może nie przebiegać zbyt szybko. Do piątku, 25 października 2019 r., istnieje możliwość składania do Ministerstwa Finansów uwag do przedmiotowego Projektu.

W naszej ocenie Spółki nie powinny odkładać działań mających na celu odpowiednie zaktualizowanie zgłoszenia rejestracyjnego, czy też umocowania odpowiednich osób do obsługi e-DD w EMCS PL 2, tak aby w przypadku braku przedłużenia okresu przejściowego być gotowym na 1 stycznia 2020 r. na elektroniczne monitorowanie.

- Mateusz Jopek, Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Propozycja jest na pewno zmianą bardzo oczekiwaną przez wielu przedsiębiorców i należy ją ocenić bardzo pozytywnie, biorąc pod uwagę też to, że po 1 listopada 2019 r. w dodatkowe wymogi dokumentu dostawy będą dotyczyć prawdopodobnie również preparatów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 3403, jeśli nabywca będzie uprawniony do objęcia ich zwolnieniem ze względu na przeznaczenie (zmiana pozwalająca na stosowanie takiego zwolnienia dla produktów klasyfikowanych do CN 3403 jest również w toku prac legislacyjnych).

Czy ta strona była pomocna?