Zmiany w akcyzie. Nowe obowiązki przy preparatach smarowych, chłodziwach i olejach opałowych

Analizy

Zmiany w akcyzie. Nowe obowiązki przy preparatach smarowych, chłodziwach i olejach opałowych

Alert podatkowy 31/2019 | 27 września 2019 r.

W ciągu ostatnich kilku tygodni ustawodawca wprowadził do polskiego systemu podatkowego szereg zmian. Chociaż niektóre z nich zostały wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług, Prawa energetycznego czy systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, to i tak mają bezpośredni wpływ na rozliczenia w podatku akcyzowym.

Pakiet paliwowy 2.0 – nowe zasady akcyzowe dla preparatów smarowych i chłodziw

Pierwszą istotną zmianą jest opodatkowanie akcyzą wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 3403 czyli głównie preparatów smarowych i chłodziw z wyłączeniem smarów plastycznych klasyfikowanych do tej pozycji CN. Do tej pory produkty te korzystały z tzw. bezwarunkowej zerowej stawki akcyzy, zaś od 1 listopada 2019 r. będą one opodatkowane wg stawki 1180 zł / 1000 litrów. Co istotne, trwają prace nad projektem rozporządzenia, na mocy którego preparaty smarowe i chłodziwa z CN 3403, podobnie jak dzisiaj oleje smarowe, w określonych przypadkach i po spełnieniu pewnych warunków, będą mogły korzystać ze zwolnienia z akcyzy. Jednym z takich warunków będzie konieczność objęcia takich wyrobów procedurą zawieszenia poboru akcyzy na ternie Polski, gdy preparaty będą przemieszczane z innych krajów UE. W przypadku nabycia takich preparatów na terytorium kraju konieczne będzie dołączenie do przemieszczenia specjalnego akcyzowego dokumentu dostawy, który docelowo będzie obowiązkowo zastąpiony elektronicznym monitowaniem i elektronicznym komunikatem e-DD.

Webcast: Akcyza – przegląd najważniejszych zmian

25 października 2019 r., godz. 10:00 – 11:00

Zarejestruj się

Nowe obowiązki w przypadku preferencyjnej stawki dla olejów opałowych

Nowelizacją do ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw wprowadzono istotne zmiany dla wszystkich (w tym także dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), którzy nabywają i sprzedają oleje opałowe i chcą korzystać z obniżonej stawki akcyzowej na te wyroby. Do ustawy akcyzowej wprowadzono dwie nowe instytucje – pośredniczącego podmiotu olejowego oraz zużywającego podmiotu olejowego. Aby skorzystać z preferencyjnej stawki akcyzy dla paliw opałowych (232 zł / 1000 litrów zamiast 1822 zł / 1000 litrów), podmioty uczestniczące w obrocie paliwami opałowymi będą musiały m.in. dokonać uproszczonej rejestracji na potrzeby akcyzy (tj. uzyskać: w przypadku nabywcy – status zużywającego podmiotu olejowego, zaś w przypadku sprzedającego – status pośredniczącego podmiotu olejowego) oraz dokonać rejestracji na platformie PUESC w celu elektronicznego potwierdzania transakcji sprzedaży i nabycia olejów opałowych.

Wprowadzone przepisy uprościły system potwierdzania przeznaczenia oleju dla celów opałowych poprzez zastąpienie papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów właśnie opałowych systemem elektronicznym. W praktyce nabywca będzie mógł uzupełnić zgłoszenie bezpośrednio po odbiorze towaru z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (np. aplikacji mobilnej), którymi będzie posługiwał się podmiot wysyłający. Co ważne – monitorowaniu za pomocą systemu SENT będą podlegały transakcje sprzedaży i zakupu oleju opałowego, którym nie towarzyszy przemieszczenie olejów (tzw. przesunięcia magazynowe).

Nowe zasady będą obowiązywać bezwzględnie od 1 kwietnia 2020 r.

Co to oznacza?

Zmiany w przepisach o podatku akcyzowym oznaczają prawdziwą rewolucję dla wszystkich podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności mają do czynienia z produktami z pozycji CN 3403 i olejami opałowymi. Wszystkie te podmioty będą musiały odpowiednio przystosować swoją działalność do możliwości korzystania ze zwolnień lub preferencyjnych stawek. Będzie to wymagało również przygotowania się do elektronicznego monitorowania dokonywanych transakcji w systemie EMCS PL 2 (w przypadku preparatów smarowych) oraz na nowych zasadach w SENT (w przypadku oleju opałowego). Biorąc pod uwagę skalę zmian, które są już uchwalone i nieuchronnie zaczną bezwzględnie obowiązywać, podmioty powinny podjąć działania niezwłocznie celem przygotowania się do tych zmian. W przypadku braku spełnienia warunków dla zwolnienia czy obniżonej stawki, cena zakupu może wzrosnąć z uwagi na koszty podatku akcyzowego, co może okazać się istotnym obciążeniem.  

Cykl warsztatów: Elektroniczny monitoring wyrobów akcyzowych: e-DD w EMCS PL2

Poznań - 1 października 2019 r.
Katowice - 3 października 2019 r.
Warszawa - 8 października 2019

Zobacz szczegóły

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?