Ostatnie 14 dni na rejestrację na Paliwa Opałowe

Analizy

Ostatnie 14 dni na rejestrację na Paliwa Opałowe

Brak informacji na temat możliwości wydłużenia terminu rejestracji lub przedłużenia okresu przejściowego

Ekspres akcyzowy 2/2020 | 17 marca 2020 r.

Już za dwa tygodnie upływa termin na złożenie uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art.16b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2019, poz. 864, dalej: „Ustawa Akcyzowa”). Przedmiotowe zgłoszenie powinny złożyć wszystkie podmioty, które dokonują sprzedaży lub zużycia paliw opałowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10, 15a Ustawy Akcyzowej, czyli takich które podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką akcyzy w związku z ich przeznaczeniem na szeroko rozumiane cele opałowe (dalej jako: „Paliwa Opałowe”).

Obowiązkowa rejestracja Paliw Opałowych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. 2019, poz. 1556, dalej: „Ustawa Nowelizująca”), zmianie uległy warunki dokonywania obrotu Paliwami Opałowymi. Jak wynika z przepisów Ustawy Nowelizującej jedynie do końca marca tego roku istnieje możliwość dokonywania obrotu Paliwami Opałowymi na dotychczasowych zasadach (obowiązujących przed 1 września 2019 r.). Zgodnie z nowymi zasadami podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obracają Paliwami Opałowymi (tzw. pośredniczące podmioty olejowe) oraz podmioty, które dokonują ich zużycia (tzw. zużywające podmioty olejowe), powinny przygotować się na ich nabywanie według nowych zasad, w szczególności złożyć uproszczone zgłoszenia rejestracyjne dla celów akcyzy.

Ankieta

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat obowiązku rejestracji na Paliwa Opałowe.

Zachęcamy do udziału w krótkiej ankiecie.

>> Weź udział <<

Nabywanie Paliw Opałowych – obowiązki do spełnienia

Zgodnie z przepisami Ustawy Akcyzowej, aby od 1 kwietnia móc nabywać Paliwa Opałowe, konieczne jest złożenie uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-RU). Wzór formularza, na którym należy złożyć zgłoszenie został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2019, poz. 1578). Zgłoszenie to można złożyć w formie papierowej (osobiście lub wysyłając pocztą) lub elektronicznie (za pośrednictwem portalu PUESC).

Kolejnym warunkiem, który należy spełnić, aby móc nabywać Paliwa Opałowe na nowych zasadach jest:

  • właściwe zarejestrowanie podmiotu na platformie PUESC (lub aktualizacja rejestracji) oraz
  • upoważnienie pracowników do przesyłania komunikatów do systemu SENT. W tym celu upoważnieni pracownicy, którzy będą przesyłać zgłoszenia do systemu SENT powinni posiadać stosowne pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu oraz konta z rozszerzonym dostępem na platformie PUESC.

Niedopełnienie powyższych obowiązków może wiązać się z opodatkowaniem Paliw Opałowych wyższą stawką akcyzy tj. 1822 zł/1000 litrów lub 2047 zł/1000 kg, a w najgorszym przypadku może skutkować nawet brakiem możliwości ich zakupu.

Czy przełożenie terminu jest możliwe?

Obecnie rząd pracuje nad przygotowaniem projektu ustawy, która będzie chroniła podmioty gospodarcze, przed negatywnymi skutkami związanymi z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego. Jak wynika z opublikowanych na ten moment założeń, projektowana ustawa nie będzie przewidywać jednak wprowadzenia ułatwień w obszarze akcyzy. Dlatego też, mając na względzie to, że do końca marca pozostało niewiele czasu, rekomendujemy, aby podmioty, które w swojej działalności wykorzystują Paliwa Opałowe bądź nimi obracają i nie są jeszcze zarejestrowane, niezwłocznie podjęły odpowiednie działania w celu zapewnienia możliwości nabywania Paliw Opałowych.

Czy ta strona była pomocna?