Rozszerzenie możliwości stosowania zbiorczego e-DD

Analizy

Ekspres akcyzowy: Rozszerzenie możliwości stosowania zbiorczego e-DD

Ekspres akcyzowy 21/2021 | 17 grudnia 2021 r.

O co chodzi?

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD wygenerowanego w systemie EMCS, jest warunkiem koniecznym dla zastosowania zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz zerowej stawki akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Według obecnie obowiązujących przepisów do dnia 31 stycznia 2022 r. zamiast e-DD można stosować papierowy dokument dostawy Natomiast od 1 lutego 2022 r. dla skorzystania z powyższych preferencji konieczne będzie wygenerowanie e-DD w systemie EMCS.

W ostatnim czasie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk 1795, dalej: „Nowelizacja”), wprowadzającej obowiązek stosowania tzw. e-SAD (elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego) dodano zmiany dotyczące e-DD. Zgodnie z proponowanymi zmianami możliwe będzie stosowanie zbiorczego e-DD w przypadku:

  • przemieszczeń wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych zerową stawką akcyzy;
  • dokonywania zwrotu gazu LPG przeznaczonego do celów opałowych oraz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych zerową stawką akcyzy.

Co to oznacza?

Powyższa zmiana stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw, które dokonują przemieszczeń wyrobów akcyzowych jednym środkiem transportu do kilku podmiotów odbierających. W rezultacie możliwość zastosowania zbiorczego e-DD będzie występowała nie tylko w przypadku przemieszczania gazu LPG przeznaczonego na cele opałowe, ale również w odniesieniu do gazu LPG objętego zerową stawką akcyzy oraz innych wyrobów objętych zerową stawką akcyzy.

Co dalej?

Ostatnie nowelizacje przepisów akcyzowych potwierdzają, że nadal trwają prace nad funkcjonalnością systemu EMCS i wprowadzeniem rozwiązań, które ułatwią generowanie e-DD oraz raportów odbioru podmiotom działającym w różnych branżach.

Niemniej jednak należy zauważyć, że mimo tak wielu projektów nowelizacji przepisów, na ten moment nie jest planowane przedłużenie okresu przejściowego, w którym mogą być stosowane papierowe dokumenty dostawy. Oznacza to, że od 1 lutego preferencje na wyrobach akcyzowych będą możliwe tylko z zastosowaniem e-DD (elektronicznego dokumentu dostawy). Zapraszamy Państwa na drugą edycje naszych ogólnodostępnych warsztatów z obsługi systemu EMCS PL2 w zakresie e-DD, podczas których pokażemy Państwu jak generować komunikaty w środowisku testowym. Istnieje również możliwość organizacji warsztatów zamkniętych dla firmy.

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 12 stycznia 2022 r., godz. 10:00-15:00

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?