Ekspres akcyzowy: Istotne zmiany w prawie akcyzowym w zakresie m.in. ewidencji elektronicznych oraz stawek podatku

Analizy

Ekspres akcyzowy: Istotne zmiany w prawie akcyzowym w zakresie m.in. ewidencji elektronicznych oraz stawek podatku

Ekspres akcyzowy 20/2021 | 3 grudnia 2021 r.

Pod koniec roku legislacja akcyzowa przyspieszyła – czego mogą spodziewać się podatnicy?

O co chodzi?

Wczoraj Sejm zajmował się aż trzema projektami nowelizacji przepisów akcyzowych. Po pierwsze została odrzucona uchwała Senatu dotycząca ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa podwyższająca akcyzę”).

Jednocześnie na wczorajszym posiedzeniu Sejmu, odbyło się pierwsze czytanie:

  • Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa o e-SAD”) oraz
  • Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (dalej: „Tarcza antyinflacyjna”).

Co to oznacza?

Ustawa podwyższająca akcyzę oczekuje już tylko na podpisanie przez Prezydenta oraz publikacje w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja ta przewiduje znaczną podwyżkę stawek m.in. na alkohol etylowy i pozostałe napoje alkoholowe, papierosy, tytoń do palenia oraz wyroby nowatorskie od 1 stycznia 2022 r. oraz indeksację tych stawek (tzw. „mapę drogową”) w latach 2023-2027. Niemniej projekt ten również przewiduje odsunięcie terminu wejście w życie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej do 1 stycznia 2023 r. W konsekwencji zapowiadane przesunięcie tego obowiązku staje się realne.

Ustawa o e-SAD przewiduje m.in. elektronizację przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych z załącznika nr 2 do ustawy (z zapłaconą akcyzą lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy), a także alkoholu etylowego całkowicie skażonego, które mają być realizowane na podstawie elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego, tzw. e-SAD oraz zmienę sposobu obliczania Plato w piwie. Jednocześnie na ostatnim etapie prac rządowych nad Ustawą o e-SAD, dodano do niej regulację, która przewiduje wzrost stawek akcyzy na węgiel i koks przeznaczone do celów opałowych objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00, pozostałe oleje opałowe niepodlegające obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych, gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych oraz pozostałe paliwa opałowych.

Natomiast, dla odmiany, Tarcza antyinflacyjna przewiduje czasową (do maja 2022 r.) obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG. W przypadku obniżki akcyzy na niektóre paliwa silnikowe, Tarcza antyinflacyjna przewiduje, że zmiana ma wejść już od 20 grudnia br. Stawki akcyzy po obniżce będą na poziomie minimalnego opodatkowania akcyzą zgodnie z przepisami unijnymi. Zaproponowano także wprowadzenie zwolnienia z akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe. Ponadto. Tarcza antyinflacyjna zawiera czasowe wyłączenie sprzedaży paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Biorąc pod uwagę terminy posiedzeń Sejmu oraz Senatu możliwe jest uchwalenie Ustawy o e-SAD oraz Tarczy Antyinflacyjnej jeszcze w tym roku.

Co dalej?

Odsunięcie w czasie obowiązku wprowadzenia ewidencji elektronicznych wydaje się być już pewne.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji, które jeszcze nie wdrożyły żadnego narzędzia, zyskają zatem dodatkowy czas na dostosowanie posiadanych systemów finansowo-księgowych do prawidłowego prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej bądź wdrożenie odpowiedniego rozwiązania informatycznego.

Jednocześnie biorąc pod uwagę ilość procedowanych obecnie zmian w podatku akcyzowym konieczne wydaje się być regularne śledzenie procesów legislacyjnych, aby przygotować się na zmianę stawek akcyzy. Choć projekty Ustawa o e-SAD czy Tarcza antyinflacyjna są dopiero po pierwszym czytaniu, to widać ogromną wolę, aby zostały uchwalone. W związku z czym podmioty powinny rozważyć podjęcie działań, aby się do tych zmian zacząć przygotowywać. Tym bardziej iż może to oznaczać czasochłonne zmiany w systemach informatycznych. Warto również szczegółowo przeanalizować które dostawy wyrobów akcyzowych będą już w nowym reżimie, aby podatek akcyzowy został zadeklarowany i zapłacony w prawidłowej wysokości. Tutaj wątpliwości mogą pojawić się w szczególności w zakresie dostaw energii elektrycznej, kiedy okresy rozliczeniowe nie zaczynają się od 1 stycznia 2022 r.

Na koniec warto zauważyć, iż mimo tak wielu projektów nowelizacji przepisów brak jest inicjatywy, aby przedłużyć okres przejściowy w którym mogą być stosowane papierowe dokumenty dostawy. Oznacza to, że nieubłaganie od 1 lutego preferencje na wyrobach akcyzowych będą możliwe tylko z zastosowaniem e-DD (elektronicznego dokumentu dostawy). Zapraszamy Państwa na drugą edycje naszych ogólnodostępnych warsztatów z obsługi systemu EMCS PL2 w zakresie e-DD, podczas których pokażemy Państwu jak generować komunikaty w środowisku testowym. Istnieje również możliwość organizacji warsztatów zamkniętych dla firmy.

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 12 stycznia 2022 r., godz. 10:00-15:00

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?