Dokonałeś zmian konstrukcyjnych w pojazdach w ostatnim roku? Teraz trzeba zapłacić akcyzę

Analizy

Dokonałeś zmian konstrukcyjnych w pojazdach w ostatnim roku? Teraz trzeba zapłacić akcyzę

Ekspres Akcyzowy 10/2022 | 23 czerwca 2022 r.

1 lipca 2022 r. powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dokonania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód osobowy, które miały miejsce w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

O co chodzi?

Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 694, dalej: „Nowelizacja”) od 1 lipca 2021 r. objęto opodatkowaniem akcyzą dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy. Wprowadzenie tej zmiany miało na celu wyeliminowanie sytuacji polegających na unikaniu płacenia akcyzy od samochodu osobowego w przypadku, gdy w samochodzie ciężarowym albo specjalnym, po jego sprowadzeniu i zarejestrowaniu na terytorium kraju, wprowadzono zmiany konstrukcyjne, w wyniku których powstawał samochód osobowy.

Jednocześnie Nowelizacja wprowadziła obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz rozliczenia akcyzy z tytułu dokonania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód osobowy.

Przy czym w Nowelizacji przewidziano przepis przejściowy zgodnie, z którym w przypadku dokonania w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym, nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r., to obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian konstrukcyjnych powstaje z dniem 1 lipca 2022 r.

Otwarte szkolenie on-line dla JST: Akcyza w praktyce

29 czerwca 2022 r., godz. 10:00 – 14:00

Zarejestruj się

Co to oznacza?

Według zasad wprowadzonych Nowelizacją w przypadku dokonania w pojeździe zmian konstrukcyjnych, o których mowa powyżej, podatnicy są zobowiązani:

  • złożyć deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego; oraz
  • dokonać obliczenia i zapłaty akcyzy na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Zatem biorąc pod uwagę, że dla zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód osobowy, które nastąpiły przed 1 lipca 2022 r., obowiązek podatkowy powstanie 1 lipca 2022 r., to termin na złożenie deklaracji uproszczonej oraz zapłatę akcyzy zacznie biec od tego dnia.

Co dalej?

W związku z powyższym podmioty, które dokonały zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy po 1 lipca 2021 r. powinny mieć na uwadze, iż do 15 lipca 2022 r. należy złożyć deklarację AKC-US oraz do 1 sierpnia 2022 r. zapłacić podatek akcyzowy.

Co istotne należy mieć na uwadze, że obecnie deklaracje akcyzowe składane powinny być w formie elektronicznej za pomocą portalu PUESC. Jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą składać deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego w postaci papierowej.

Czy ta strona była pomocna?