Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych a kompleksowa usługa najmu

Analizy

Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych a kompleksowa usługa najmu

Ekspres Akcyzowy 9/2022 |14 czerwca 2022 r.

Jak wynika z wydanej interpretacji, właściciel nieruchomości zawierający umowę najmu, w ramach której zapewnia najemcy możliwość korzystania z energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej może być zobowiązany do zapłaty akcyzy.

O co chodzi?

W myśl § 5 ust. 1 Rozporządzenia ws. zwolnień, zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię (dalej: „Zwolnienie”).

W wydanej interpretacji organ stwierdził, że w przypadku świadczenia kompleksowej usługi najmu, w ramach której najemca może skorzystać z wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej energii elektrycznej, właściciel nieruchomości nie jest uprawniony do zastosowania Zwolnienia. Dyrektor KIS wskazał, że w takiej sytuacji wynajmujący nie jest podmiotem, który produkuje i zużywa energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby, lecz dokonuje jej sprzedaży (czynności opodatkowanej) na rzecz najemców, którzy będą zużywać energię elektryczną w lokalach użytkowych. Tym samym wskazał, że takiej sytuacji nie można uznać, że dochodzi do zużycia energii elektrycznej celem wyświadczenia usługi.

Co to oznacza w praktyce?

Właściciele nieruchomości, wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne mogą być zobowiązani do zapłaty akcyzy od dostarczonej w ramach usługi najmu energii elektrycznej. Co więcej, mogą być zobowiązani do składania miesięcznych deklaracji akcyzowych.

W takim przypadku wynajmujący mogą też być zobligowani do spełnienia innych warunków formalnych tj. prowadzenie ewidencji ilościowej energii elektrycznej, czy też zarejestrowanie się dla potrzeb akcyzy. Dokładny zakres obowiązków będzie zależał m.in. od tego czy wynajmującym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą czy też osoba fizyczna.

Co dalej?

Trudno się zgodzić ze stanowiskiem zaprezentowanym przez organ w tej sprawie. Przyjęcie takiego podejścia oznaczałoby, że również przy świadczeniu innych usług niż usługa najmu kompleksowego (np. usługi gastronomiczne), w ramach których usługobiorca ma możliwość korzystania z mediów, dochodzi do sprzedaży energii elektrycznej. Taka wykładnia mogłaby prowadzić wręcz do absurdalnych konkluzji. Zaskakuje to przede wszystkich również dlatego, że koncepcja zużycia wyrobów akcyzowych celem wyświadczenia usługi jest znana w akcyzie i powszechnie akceptowana przez organy, np. w zużyciu środków smarnych celem wykonania usług konserwacji.

Mając na względzie mnogość obowiązków, jakie wiążą się z użytkowaniem instalacji fotowoltaicznych, warto przed rozpoczęciem inwestycji i uruchomieniem paneli fotowoltaicznych przenalizować zakres obowiązków, ewentualnie wystąpić z wnioskiem o własną interpretację, aby ograniczyć negatywne konsekwencje. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy energia elektryczna z paneli jest częścią usługi czy też same panele są przedmiotem wynajmu lub dzierżawy.

Otwarte szkolenie on-line dla JST

Akcyza w praktyce

Jak pokazuje praktyka, wymogi akcyzowe w coraz większym stopniu dotyczą jednostek samorządu terytorialnego (JST).

29 czerwca 2022 r., godz. 10:00 – 14:00

Dowiedz się więcej i zarejestruj się

 

Czy ta strona była pomocna?