Pakiet Paliwowy 2.0

Analizy

Pakiet Paliwowy 2.0

Prezydent podpisał ustawę

Ekspres Akcyzowy 12/2019 | 6 sierpnia 2019 r.

Już niedługo poważne zmiany czekają przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności mają do czynienia m.in. z olejami smarowymi oraz preparatami smarowymi z pozycji CN 3403. Jednocześnie, nadchodząca rewolucja będzie dotyczyć również przepisów w zakresie VAT np. wprowadzenie JPK_VDEK, zmiany dotyczące paliw oraz mechanizmu podzielonej płatności.

30 lipca 2019 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”, „Nowelizacja”). Oprócz szerokich zmian w podatku VAT, na co wskazuje już sam tytuł Ustawy, dotyczących m.in. wprowadzenia nowej schemy JPK VDEK czy też obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, Nowelizacja wprowadza również bardzo istotne zmiany w zakresie przepisów dotyczących podatku akcyzowego i prawa energetycznego.

Niezależnie od Nowelizacji, zwracamy uwagę, że Ministerstwo Finansów przesunęło do końca stycznia 2020 r. ostateczny termin na dokonanie tzw. rejestracji rozszerzonej na PUESC dla podmiotów potwierdzających odbiór towarów w systemie SENT.

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

W zakresie akcyzy, Ustawa wprowadza przede wszystkim szerokie zmiany dotyczące:

  • stosowania w Polsce procedury zawieszenia poboru akcyzy dla wyrobów akcyzowych, które podlegają opodatkowaniu akcyzą na podstawie regulacji krajowych (tzw. niezharmonizowane wyroby akcyzowe),
  • wymogów dotyczących obrotu paliwami w rozumieniu przepisów ustawy o VAT,
  • opodatkowania akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403 i olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90.

Cykl warsztatów: Elektroniczny monitoring wyrobów akcyzowych: e-DD w EMCS PL2

Warszawa, Poznań, Katowice

Dowiedz się więcej

W zakresie zmian przewidzianych w prawie energetycznym, należy podkreślić, że zgodnie z nową definicją paliw ciekłych na potrzeby tych regulacji, o tym czy coś jest takim paliwem bądź nie, decydować będzie jedynie klasyfikacja CN wyrobów już bez względu na ich przeznaczenie.

- Anna Wibig, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Największą rewolucję stanowi chyba objęcie pozytywną stawką akcyzy preparatów smarowych z pozycji CN 3403. Obecnie, wyroby te korzystają z tzw. bezwarunkowej zerowej stawki akcyzy, zaś po wejściu w życie stosownych przepisów Ustawy będą one opodatkowane wg stawki 1180 zł za 1000 litrów. Na chwilę obecną nie opublikowano jeszcze projektu stosownego rozporządzenia, jednak najprawdopodobniej preparaty smarowe, podobnie jak dzisiaj oleje smarowe, w określonych przypadkach i po spełnieniu pewnych warunków, będą mogły korzystać ze zwolnienia z akcyzy. Jednym z takich warunków może być konieczność objęcia takich wyrobów procedurą zawieszenia poboru akcyzy, co może istotnie wpłynąć na konieczność wprowadzenia zmian w łańcuchach dostaw.

Należy również podkreślić, że Ustawa przewiduje również określone warunki w zakresie możliwości stosowania zerowej stawki akcyzy dla preparatów smarowych, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstał przed zmianą przepisów (a więc kiedy były one opodatkowane zerową stawką akcyzy).

Kolejną istotną zmianą z perspektywy zarówno akcyzy jak i pakietu przewozowego (SENT) jest ponowne rozszerzenie katalogu wyrobów akcyzowych o towary klasyfikowane do kodów CN 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93 oraz 3824 99 96.

Niezależnie od powyższych zmian przewidzianych przez Nowelizację, zwracamy również uwagę na fakt, że 30 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia termin na uzyskanie tzw. zaawansowanego dostępu do PUESC przez podmioty odbierające, które w systemie SENT dokonują jedynie uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, został przesunięty na 1 lutego 2020 r.

Co to oznacza?

Zmiany w przepisach o podatku akcyzowym oznaczają prawdziwą rewolucję przede wszystkim dla podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności mają do czynienia z wyrobami klasyfikowanymi do pozycji CN 3403, które będą musiały odpowiednio przystosować swoją działalność do możliwości korzystania ze zwolnienia lub np. wezmą na siebie dodatkowe koszty i obowiązki związane z faktycznym opodatkowaniem tych wyrobów akcyzą.

Duże zmiany czekają również podmioty dokonujące nabyć z zagranicy niezharmonizowanych wyrobów akcyzowych opodatkowanych w Polsce pozytywną stawką akcyzy (np. olejów smarowych z pozycji CN 2710 i właśnie preparatów smarowych z pozycji CN 3403), które wyroby te obejmują lub dopiero będą obejmować procedurą zawieszenia poboru akcyzy w Polsce.

- Mateusz Jopek, Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Natomiast przedłużając termin na dokonanie rejestracji rozszerzonej na PUESC, Ministerstwo wyszło naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, umożliwiając im spokojniejsze dokonanie rejestracji.

Co dalej?

Naszym zdaniem, przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności stykają się z wyrobami klasyfikowanymi do pozycji CN 3403, a także prowadzący własne składy podatkowe lub korzystający z takich składów usługowo, jak najszybciej powinni rozpocząć przygotowanie do wejścia w życie Nowelizacji oraz związanych z tym konsekwencji i nowych obowiązków.

Czy ta strona była pomocna?