SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu)

System rejestracji i monitorowania drogowego i kolejowego przewozu tzw. towarów wrażliwych.