Analizy

Pakiet przewozowy – rozszerzenie zakresu towarów objętych obowiązkiem monitorowania

Ekspres Akcyzowy 13/2017 | 21 września 2017 r.

22 września 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: „rozporządzenie”).

Przepisy rozporządzenia rozszerzają zakres towarów objętych obowiązkiem monitorowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (t.j.: Dz. U. poz. 708, dalej: „pakiet przewozowy”) m.in. o oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce, klasyfikowane do wybranych pozycji CN i podkategorii PKWiU.

O pracach nad projektem informowaliśmy tutaj.

Rozszerzenie zakresu towarów objętych obowiązkiem monitorowania

Rozporządzenie rozszerza zakres towarów objętych obowiązkiem monitorowania, których masa brutto przewyższa 500 kg lub objętość przekracza 500 litrów między innymi o:

  • olej sojowy;
  • olej z orzeszków ziemnych;
  • olej kokosowy;
  • olej palmowy;
  • olej słonecznikowy;
  • oliwę z oliwek;
  • olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy

zarówno w postaci surowej jak i rafinowanej, a także oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone oraz olej kukurydziany.

Szczegółowy zakres towarów objętych nowymi obowiązkami wynika z klasyfikacji do odpowiednich podkategorii PKWiU oraz kodów CN. Towary te zawierają się  w następujących podkategoriach PKWiU: 10.41.21 do 10.41.29, 10.41.51 do 10.41.60 oraz 10.62.14, a także objęte są następującymi kodami CN 1507 do 1516 oraz 1517. Ponadto, w rozporządzeniu wprost wskazano, iż z obowiązku monitorowania wyłączona jest margaryna oraz margaryna płynna.

Wyłączenia przedmiotowe z obowiązku monitorowania

Spod obowiązku monitorowania wyłączony jest przewóz towarów (i) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych, (ii) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem, (iii) przewóz olejów roślinnych przeznaczonych do celów opałowych lub napędowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, (iv) przewożonych w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 kg albo 26 litrów.

Status pozostałych planowanych zmian

Poza powyżej opisanym rozporządzeniem Ministerstwo Finansów nadal prowadzi prace nad wprowadzeniem kolejnych zmian dotyczących monitorowania przewozu towarów. Wciąż prowadzone są prace nad rozszerzeniem obowiązku monitorowania o wyroby przewożone drogą kolejową, a także nad lokalizatorami GPS. Projekt dotyczący lokalizatorów GPS 8 sierpnia został przedstawiony Komisji Europejskiej do notyfikacji.

Co dalej?

W związku ze zbliżającym się wejściem w życie rozporządzenia, sugerujemy zweryfikowanie wyrobów będących przedmiotem transakcji dokonywanych w ramach przedsiębiorstwa (zwłaszcza w branży spożywczej) w celu określenia czy rozporządzenie dotyczy także państwa działalności. Jeżeli rozporządzenie będzie miało wpływ na Państwa działalność niezbędne jest podjęcie działań mających na celu przygotowania Państwa przedsiębiorstwa do nowych przepisów m.in. przeszkolenie personelu w zakresie składania zgłoszeń SENT, stworzenie procedur wewnętrznych składania i potwierdzania zgłoszeń, ewentualne opracowanie zmian w umowach mające na celu określenie odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą w związku z niezłożeniem przez kontrahenta zgłoszenia SENT lub jego złożenia w sposób nieprawidłowy.

Czy ta strona była pomocna?