Wyroby nowatorskie i płyny do e-papierosów tylko ze znakami akcyzy

Analizy

Wyroby nowatorskie i płyny do e-papierosów tylko ze znakami akcyzy

Ekspres Akcyzowy 4/2021 | 29 kwietnia 2021 r.

30 kwietnia 2021 r. kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynów do e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich.

O co chodzi?

Rozporządzeniem z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1092), wprowadzono zwolnienie z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 31 grudnia 2020 r. Zwolnienie to ma charakter czasowy i wygasa ostatniego dnia kwietnia br.

Co to oznacza w praktyce?

Wyroby nowatorskie oraz płyny do e-papierosów nie mogą być sprzedawane w Polsce od 1 maja bez odpowiednich znaków akcyzy. Jeśli podmiot, który na dzień 1 maja 2021 r. będzie posiadał takie wyroby bez znaków akcyzy, będzie chciał takie wyroby nadal oferować na sprzedaż, to będzie musiał wycofać je ze sprzedaży i dokonać legalizacji czyli nałożyć na nie banderole legalizacyjnych. Alternatywnie posiadacz takich wyrobów może przeznaczyć je do utylizacji. Warto zaznaczyć, że nie będzie możliwe, aby od 1 maja 2021 r. dokonać ich zwrotu bądź odsprzedaży do producenta lub dystrybutora, czy do innego podmiotu, aby to ten inny przedsiębiorca dokonał legalizacji wyrobów nieoznaczonych.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż sam proces oznaczania płynów do e-papierosów lub wyrobów nowatorskich banderolami legalizacyjnymi, może okazać się bardziej skomplikowany i czasochłonny niż w przypadku innych wyrobów akcyzowych, bowiem spora część dostępnych na rynku płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich jest sprzedawana w niestandardowych opakowaniach. Zatem, aby prawidłowo oznaczyć takie wyroby banderolami legalizacyjnymi, podmiot przeprowadzający proces oznaczania, powinien posiadać decyzję, określającą sposób nakładania banderol na opakowania niestandardowe.

Co dalej?

Podmioty prowadzące sprzedaż płynów do e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich powinny przeanalizować, czy posiadane przez nich wyroby akcyzowe są oznaczone w sposób prawidłowy znakami akcyzy. Przed dniem 1 maja podmiot powinien zidentyfikować te, która posiada na stanie i wymagają legalizacji. Przedsiębiorca powinien dokonać spisu takich wyrobów i przedłożyć go do właściwego organu w terminie 3 dni od wystąpienia zdarzeń skutkujących nieprawidłowym oznaczeniem wyrobów. Od 1 maja 2021 r. taki spis trzeba przedłożyć do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce stosowania znaków legalizacyjnych, a nie tak jak dotychczas do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w zakresie znaków akcyzy. W następnej kolejności podmiot musi złożyć zapotrzebowanie na banderole legalizacyjne oraz wniosek o sprzedaż banderol legalizacyjnych. Obydwa wnioski można złożyć elektronicznie odpowiednio przez ePUAP i PUESC.

Niedochowanie obowiązków w zakresie oznaczania wyrobów banderolami, może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym również nałożeniem sankcji karno-skarbowych.

Deloitte - Pogotowie PUESC

Pogotowie PUESC

Szybka i praktyczna pomoc w zakresie PUESC

Coraz więcej spraw podatnicy akcyzy będą mogli, a w niektórych przypadkach nawet będą musieli, przeprocesować przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej: „PUESC”, „Platforma”). 1 lutego 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy akcyzowej, która będzie nakładać na wszystkich podatników akcyzy obowiązek aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R właśnie na PUESC. Ponadto te podmioty, które przed nowelizacją dokonały tylko zgłoszenia, tj. pośredniczące podmioty węglowe lub pośredniczące podmioty gazowe, po wejściu w życie nowych regulacji będą musiały dokonać rejestracji. Czas na aktualizację i nową rejestrację będzie do 30 czerwca 2021 r.

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?