Ekspres akcyzowy: Koniec okresu przejściowego dla papierowych dokumentów dostawy

Analizy

Ekspres akcyzowy: Koniec okresu przejściowego dla papierowych dokumentów dostawy

Co z przemieszczaniem wyrobów na przełomie stycznia i lutego?

Ekspres akcyzowy 1/2022 | 25 stycznia 2022 r.

Od lutego 2022 r. pełna elektronizacja przemieszczeń wyrobów akcyzowych stanie się faktem. Już tylko tydzień pozostał do końca okresu przejściowego, w którym możliwe jest stosowanie papierowego dokumentu dostawy. W związku z tym, wątpliwości może budzić kwestia, jak należy postępować w sytuacji, w której wyroby akcyzowe wysłane zostaną jeszcze na podstawie papierowego dokumentu dostawy, a dostarczone zostaną do podmiotu odbierającego po 1 lutego 2022 r.

O co chodzi?

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021 poz. 72) w dniu 31 stycznia 2022 r. kończy się okres przejściowy umożliwiający stosowanie papierowych dokumentów dostawy w odniesieniu do przemieszczeń wyrobów, korzystających z preferencji akcyzowych, jak np. oleje smarowe, ksylen, toluen czy alkohol częściowo skażony.

Oznacza to, iż od 1 lutego przemieszczanie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie możliwe będzie wyłącznie za pomocą Systemu EMCS PL2 na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (dalej: „e-DD”). Zatem, potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie e-DD, będzie wiązało się z koniecznością sporządzenia w Systemie EMCS PL2 przez podmioty odbierające wyroby akcyzowe raportu odbioru.

W związku z tym, Przedsiębiorcy, występujący w roli podmiotów odbierających, mają wątpliwości, jakie działania powinni podjąć w sytuacji, w której przemieszczenie wyrobów akcyzowych zostało rozpoczęte jeszcze w styczniu 2022 r. w oparciu o papierowy dokument dostawy, natomiast odbiór wyrobów ma miejsce na początku lutego 2022 r., tj. czy w takiej sytuacji podmioty te mają obowiązek składać jakiekolwiek komunikaty w Systemie EMCS PL2.

Ustawodawca, mając na uwadze możliwość zaistnienia w praktyce tego typu sytuacji, wprowadził stosowne regulacje. Na gruncie obowiązujących przepisów, jeżeli przemieszczenie wyrobów akcyzowych rozpoczęte zostało do 31 stycznia 2022 r. na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. w oparciu o papierowe dokumenty dostawy oraz nie zostało zakończone przed 1 lutego 2022 r., wówczas stosuje się przepisy dotychczasowe.

Co to oznacza?

W praktyce podmioty odbierające (tj. podmioty zużywające oraz zużywające podmioty gospodarcze), potwierdzać będą otrzymanie wyrobów akcyzowych na papierowym dokumencie dostawy, jeżeli przemieszczanie wyrobów rozpoczęło się przed 1 lutego 2022 r. na dotychczasowych zasadach, tj. dostawca zastosował wobec nich dokument dostawy. W odniesieniu do takich przemieszczeń podmiot odbierający nie będzie zobligowany do wysyłania komunikatów w Systemie EMCS PL2.

Co dalej?

Wejście pełnej elektronizacji przemieszczeń wyrobów akcyzowych z e-DD jest nieuchronne. Jeśli podmioty chcą nadal korzystać z preferencji akcyzowych, dostawy będą musiały być realizowane z wykorzystaniem Systemu EMCS PL2. Aby nie ponosić kosztów akcyzy ani też nie narazić się na kary za brak, czy niewłaściwe zastosowanie e-DD należy dopełnić wszelkich wymogów umożliwiających obsługę Systemu EMCS PL2, jak również zapoznać się z nowymi zasadami przemieszczeń.

Zapraszamy na trzecią edycję praktycznych warsztatów z obsługi e-DD, które odbędą się online już 10 lutego 2022 r.

Polecamy również Pakiet na Start – Przewodnik po e-DD dla podmiotów odbierających wraz z godzinną konsultacją z ekspertem Deloitte.

Pakiet na Start: Praktyczny Przewodnik po e-DD dla podmiotów odbierających

Asysta eksperta Deloitte przy pierwszym e-DD

Dowiedz się więcej

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 10 lutego 2022 r., godz. 10:00-15:00

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?