Elektroniczne ewidencje akcyzowe od 2023 r. oraz zmiany w deklaracjach kwartalnych

Analizy

Ekspres akcyzowy: Elektroniczne ewidencje akcyzowe od 2023 r. oraz zmiany w deklaracjach kwartalnych

Nowe propozycje w projekcie nowelizacji ustawy akcyzowej

Ekspres Akcyzowy 16/2021 | 13 października 2021 r.

Na stornach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano zmienioną wersję Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”).

Projekt ten w głównej mierze dotyczy rozszerzenia funkcjonowania Systemu EMCS o wewnątrzunijne przemieszczanie zharmonizowanych wyrobów akcyzowych oraz alkoholu całkowicie skażonego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Niemniej jednak, opublikowana została nowa wersja procedowanego Projektu, w wyniku której dodane zostały regulacje, które:

  • Odsuwają wejście w życie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej; oraz
  • Doprecyzowują przepisy dot. deklaracji kwartalnych w podatku akcyzowym.

O co chodzi?

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 694, dalej: „Nowelizacja”), określono nowy obowiązek, według którego od 1 stycznia 2022 r. prowadzenie ewidencji akcyzowych miało być możliwe wyłącznie w formie elektronicznej. Natomiast według Projektu, wskazany powyżej termin ma zostać wydłużony do 1 stycznia 2023 r., co oznacza, że jeśli projekt zostanie uchwalonym, do końca 2022 r. podmioty będą mogły prowadzić ewidencje akcyzowe zarówno w formie papierowej, jaki i elektronicznej.

Jednocześnie na mocy Nowelizacji, wprowadzony został nowy obowiązek składania deklaracji akcyzowych za okresy kwartalne w odniesieniu do wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy oraz wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Z uwagi na liczne wątpliwości w zakresie nowego obowiązku, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na opublikowanie wyjaśnień, odnoszących się do nieprecyzyjnych przepisów. Stwierdzono w nich, że nowy obowiązek składania deklaracji kwartalnych nie dotyczy podatników składających deklaracje za okresy miesięczne, bowiem mają oni wykazywać w nich zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione.

Niniejsze podejście nie wynikało ze znowelizowanych przepisów, dlatego też w procedowanym Projekcie zdecydowano się dodać art. 24e ust. 1a, według którego obowiązek składania deklaracji kwartalnych nie dotyczy podatników składających deklaracje za okresy miesięczne.

Co to oznacza?

Uchwalenie zmiany w zakresie odsunięcia w czasie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych, wyłącznie w formie elektronicznej, umożliwi w dalszym ciągu prowadzenie ewidencji akcyzowych w formie papierowej tym podmiotom które na ten moment tak ją prowadzą. Będzie to oznaczać dłuższy czas na przygotowanie się do wersji elektronicznej.

Natomiast projektowana zmiana w zakresie deklaracji kwartalnych, stanowiąca doprecyzowanie niejasnej regulacji, powinna umożliwić właściwym podmiotom prawidłowe wywiązanie się z nowego obowiązku. Jednakże należy, zwrócić uwagę, że doprecyzowanie w zakresie deklaracji kwartalnych, nie rozwiewa wszystkich wątpliwości związanych z nowym obowiązkiem. W praktyce pojawia się szereg pytań dotyczących metodologii sporządzania deklaracji kwartalnych.

Co dalej?

Uważamy, że nowe propozycje w Projekcie mają duże szanse na uchwalenie. W konsekwencji, najprawdopodobniej dojdzie faktycznie do odsunięcia w czasie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji, które jeszcze nie wdrożyły żadnego narzędzia, zyskają więcej czasu na dostosowanie posiadanych systemów finansowo-księgowych do prawidłowego prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej bądź wdrożenie odpowiedniego rozwiązania informatycznego. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby na wersję elektroniczną przejść wcześniej i rozpocząć ewidencjonowanie elektronicznie już w najbliższym czasie.

Natomiast w zakresie doprecyzowania obowiązku składania deklaracji kwartalnych, mimo jego pozytywnego charakteru, należy zauważyć, że ma wejść ono w życie od 1 stycznia 2022 r., natomiast pierwszą deklarację kwartalną trzeba złożyć za trzeci kwartał 2021 r., tj. do 25 listopada 2021 r., co w takiej sytuacji może rodzić kolejne wątpliwości odnośnie do pierwszej deklaracji kwartalnej.

Szerzej o tym temacie będziemy mówić na szkoleniu akcyzowym, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Szkolenie on-line: Wyzwania na 2021 r. i 2022 r. w podatku akcyzowym

18 października 2021 r., godz. 10:00 - 15:00

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?