Termin na rejestrację akcyzową, aktualizację zgłoszenia w CRPA przedłużony?

Analizy

Termin na rejestrację akcyzową, aktualizację zgłoszenia w CRPA przedłużony?

Ekspres Akcyzowy 10/2021 | 30 czerwca 2021 r.

Według najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów, mimo niedokończenia procesu rejestracyjnego podjęcie kroków w zakresie dopełnienia obowiązku rejestracyjnego i ukończenie rejestracji do 31 sierpnia 2021 r. będzie traktowane jako dochowanie ustawowego terminu.

Tym samym, podmioty, które zobowiązane są do aktualizacji rejestracji, bądź rejestracji w systemie PUESC do 30 czerwca i rozpoczęły już ten proces, ale go jeszcze nie dokończyły, mają czas na ukończenie rejestracji do 31 sierpnia 2021 r.

O co chodzi?

W związku z nowelizacją przepisów akcyzowych, która weszła w życie 1 lutego 2021 r. (Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 grudnia 2020 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 72) podmioty, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 722 ustawy akcyzowej, dalej: „Ustawa akcyzowa”) do 30 czerwca 2021 r. zobowiązane są do dokonania aktualizacji rejestracji, bądź dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (dalej: „CRPA”) za pośrednictwem Portalu PUESC.

Jak wynika jednak z najnowszych wyjaśnień publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów, podjęcie działań związanych z procesem aktualizacji, bądź rejestracji traktowane będzie jako dochowanie wyznaczonego terminu 30 czerwca 2021 r. pod warunkiem, że podmiot zakończy proces rejestracji i zarejestruje się w CRPA do 31 sierpnia br.

Co to oznacza w praktyce?

Rozpoczęcie rejestracji do 30 czerwca będzie uznawane za dochowanie wyznaczonego terminu, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji (i zarejestrowania) podmiotu w CRPA do 31 sierpnia 2021 roku. Oznacza to, że podjęcie działań na PUESC związanych z rozpoczęciem procesu rejestracyjnym uprawnia traktowane będzie za dochowanie terminu.

Wśród wniosków, których złożenie traktowane jest jako rozpoczęcie procesu rejestracji Ministerstwo Finansów wymienia m. in. WRR0001 Rejestracja danych osoby [SEAP], WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT], WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT], WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT]. Przesłanie co najmniej jednego z tych wniosków w terminie przewidzianym na rejestrację do CRPA i otrzymanie UPO będzie uznane za dochowanie terminu (chyba, że uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu). W praktyce oznacza to, że już samo założenie konta rozszerzonego lub wysłanie wniosku o rejestrację reprezentacji będzie dochowaniem ustawowego terminu.

Co dalej?

Mimo że wyjaśnienia nie są wydane z mocą ochronną dla podmiotów gdyż nie stanowią ani interpretacji ogólnej ani objaśnień to należy w naszej ocenie odczytywać, że podmioty, które rozpoczęły działania w zakresie aktualizacji, bądź rejestracji, jednak nie zdołały zarejestrować się do dnia 30 czerwca 2021 r. mogą nadal prowadzić działalność gospodarczą w akcyzie do 31 sierpnia br. i nie narażają się na żadne konsekwencje ze strony organów. Czas na zakończenie procesu rejestracji mija jednak 31 sierpnia br. więc koniecznym jest nieodkładanie dokończenia procesu rejestracyjnego w czasie, by ze spokojem dochować ostatecznego terminu wskazanego przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast odrębną kwestią jest to jak dostawcy wyrobów zwolnionych czy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze stawką zero zł będą podchodzić do takiej sytuacji. W ostatnim czasie wielu z nich wymagało dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego dokonanie stosownej rejestracji przed nabywców.

Tymczasem samo rozpoczęcie procesu rejestracji w sposób wskazany w wyjaśnieniach na pewno nie będzie podstawą do wydania takiego zaświadczenia.

Czy ta strona była pomocna?