Czy interpretacje w zakresie dokumentów dostawy dalej chronią ich posiadaczy po wejściu w życie przepisów o e-DD?

Analizy

Czy interpretacje w zakresie dokumentów dostawy dalej chronią ich posiadaczy po wejściu w życie przepisów o e-DD?

Ekspres Akcyzowy 10/2019 | 26 czerwca 2019 r.

Moc ochronna otrzymanych interpretacji indywidualnych jest ograniczona, a jedną z sytuacji kiedy ta moc się kończy jest zmiana przepisów, których dotyczy dana interpretacja.

O co chodzi?

Jak już informowaliśmy w poprzednich ekspresach akcyzowych (Ekspres akcyzowy 3/20184/2018 oraz 9/2018), 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym przewidujące m.in. zastąpienie papierowych dokumentów dostawy ich elektronicznym odpowiednikiem, tzw. e-DD.

Zgodnie z treścią odpowiednich przepisów, w 2019 r. podmioty dokonujące przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które ze względu na ich przeznaczenie są:

  • objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego lub
  • opodatkowane zerową stawką akcyzy,

mogą do tego przemieszczania stosować przepisy dotychczasowe.

Oznacza to, że ustawodawca zdecydował się ulżyć przedsiębiorcom i umożliwił im korzystanie z papierowych dokumentów dostawy jeszcze do końca tego roku.

Cykl warsztatów: Elektroniczny monitoring wyrobów akcyzowych: e-DD w EMCS PL2

Warszawa, Poznań, Katowice

Dowiedz się więcej

Co to oznacza?

Przedstawione powyżej regulacje wprowadzają roczny okres przejściowy, w trakcie którego przedsiębiorcy mogą wybierać jedną z dwóch równolegle dostępnych form spełnienia obowiązków w zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy lub stawki zero:

  • dotychczasowego tradycyjnego, papierowego dokumentu dostawy lub
  • jego elektronicznego odpowiednika obsługiwanego za pomocą systemu EMCS.

W konsekwencji, począwszy od 1 stycznia 2020 r., wszystkie podmioty podlegające powyższym obowiązkom będą musiały rozpocząć stosowanie elektronicznego dokumentu dostawy w praktyce. Jednocześnie, podmioty korzystające ciągle z papierowych dokumentów dostawy, będą zobowiązane do dopełnienia formalności związanych z rejestracją do systemu dedykowanego dla e-DD – systemu EMCS PL2.

Wprowadzenie elektronicznych dokumentów dostawy wymusiło również zmiany w odpowiednich przepisach prawa odnoszących się do podatku akcyzowego i dotyczących stosowania tych dokumentów. W efekcie tych zmian regulacje związane z papierowymi dokumentami dostawy zostały zastąpione przepisami dedykowanymi e-DD. W konsekwencji, wszelkie interpretacje indywidualne obejmujące swym zakresem szereg zagadnień związanych z papierowymi dokumentami dostaw, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ordynacji Podatkowej, utraciło lub od nowego roku ostatecznie utraci swoją moc ochronną.

W konsekwencji, aby nadal korzystać z mocy ochronnej jaką zapewnia uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie regulacji akcyzowych dotyczących m.in. transakcji objętych obowiązkami dokumentacyjnymi na bazie e-DD (a pierwotnie na bazie papierowych dokumentów dostawy), podmioty powinny wystąpić z wnioskami, w pewnym sensie, o ponowne wydanie interpretacji indywidualnych, które będą uwzględniały omawiane zmiany w przepisach. Przykładem takiego działania może być interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 kwietnia 2019 r. o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.27.2019.2.MK, w której wnioskodawca, posiadający uprzednio interpretację indywidualną w zakresie sposobu dokumentowania przemieszczania i dostarczania paliwa żeglugowego z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy na bazie papierowych dokumentów dostawy, postanowił wystąpić do organów podatkowych z wnioskiem o ponowne udzielenie odpowiedzi na jego pytania uwzględniające tym razem zmiany w przepisach dotyczące e-DD.

Ekspres akcyzowy 3/2018: Uszczelnianie przepisów akcyzowych

Wejście w życie części regulacji

Dowiedz się więcej

Co dalej?

Jeżeli w przeszłości otrzymali Państwo interpretacje indywidualne, które odnosiły się do stosowania papierowych dokumentów dostawy, rekomendujemy przeanalizowanie konieczności wystąpienia z ponownym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej obejmującej tym razem e-DD. Może to być o tyle ważne, że wnioski te przeważnie dotyczą możliwości korzystania ze zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie lub zastosowania zerowej stawki akcyzy.

Podcast Podatki/Prawo: Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

Jakie obowiązki wprowadzają nowe przepisy?

Odsłuchaj podcast
Czy ta strona była pomocna?