Artykuł

Przemieszczenie wyrobów zawierających całkowicie skażony alkohol bez obowiązku stosowania e-SAD?

Zmiana interpretacji dotyczącej obowiązków związanych z przemieszczeniem wyrobów zawierających całkowicie skażony alkohol etylowy w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej

Ekspres Akcyzowy 3/2024 | 20 lutego 2024 r.

6 lutego 2024 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił interpretację indywidualną dotyczącą obowiązku stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi zawierających w swoim składzie alkohol etylowy całkowicie skażony. Według zmienionej interpretacji, w takim przypadku nie ma obowiązku korzystania z e-SAD.

O co chodzi?

Podmiot produkujący i sprzedający produkty, zawierające w swoim składzie alkohol etylowy całkowicie skażony, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi, takie jak płyny do spryskiwaczy i płyny do dezynfekcji rąk (dalej: „Wyroby”), wystąpił z pytaniem czy jest zobowiązany do stosowania dokumentu e-SAD w przypadku przemieszczeń Wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej (dalej: „WDT”).

Pierwotnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 17 maja 2023 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.96.2023.1.MAZ) stwierdził, że w przypadku dokonywania WDT Wyrobów, wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania dokumentu e-SAD. Jednak 6 lutego 2024 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał pismo o sygn. DOP7.8101.59.2023.HEMD zmieniające tę interpretację indywidualną, wskazując, że wnioskodawca nie ma jednak takiego obowiązku.

W zmienionej interpretacji organy stwierdziły, że przemieszczenie Wyrobów w ramach WDT nie musi odbywać się na podstawie e-SAD ponieważ produkowany na terytorium kraju alkohol etylowy całkowicie skażony może być przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium kraju po jego dopuszczeniu do konsumpcji, gdy nie został jeszcze zużyty do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Należy zwrócić uwagę, że przedstawione przez organ uzasadnienie jest bardzo lakoniczne i nie daje wyczerpującej odpowiedzi jak należy interpretować przepisy dotyczące całkowicie skażonego alkoholu etylowego. W powyższym kontekście należy mieć na uwadze, że zgodnie z treścią załącznika nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1542 ze zm., dalej: „Ustawa akcyzowa”). wyrobem akcyzowym jest m.in. alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. Jednocześnie, art. 2 ust. 1 pkt 16a lit. b) Ustawy akcyzowej wprost wskazuje, że obowiązkiem dokumentowania za pomocą e-SAD objęte są przemieszczenia, w tym w ramach WDT, całkowicie skażonego alkoholu etylowego dokonywane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Zapisz się na Ekspres akcyzowy

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu

Zarejestruj się

Podchodząc do tematu takich przemieszczeń od strony celowościowej oraz systemowej, oczywiście obowiązek dokumentowania ich za pomocą e-SAD wydaje się nadmierny i niepotrzebny, niemniej literalne brzmienie przepisów pozostawia w tym względzie wiele wątpliwości

Mateusz Jopek, Starszy menedżer w zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Co to oznacza w praktyce?

Powyższa zmiana interpretacji indywidualnej wskazuje na zmianę podejścia organów podatkowych w stosunku do wyrobów zawierających w swoim składzie alkohol całkowicie skażony. Być może te konkluzje powinny zostać podzielone również w przypadku przemieszczania innych wyrobów podlegających tzw. bezwarunkowym zwolnieniom z akcyzy określonych w art. 30 ust. 9 Ustawy akcyzowej, w tym m.in. dla alkoholu zawartego w produktach leczniczych, w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych, czy też w artykułach spożywczych lub półproduktach.

Co dalej?

Mając na względzie niejednoznaczność przepisów w omawianym zakresie, podmioty które dotychczas stosowały dokument e-SAD dokonując WDT lub wewnątrzwspólnotowego nabycia (dalej: „WNT”) towarów zawierających w swoim składzie alkohol etylowy powinny rozważyć wystąpienie z własnym wnioskiem o udzielenie interpretacji w tym zakresie i być może odejść od stosowania dokumentów e-SAD w takich przypadkach.

Czy ta strona była pomocna?