Ekspres akcyzowy: e-DD wyłącza obowiązek SENT dla wybranych wyrobów

Analizy

Ekspres akcyzowy: e-DD wyłącza obowiązek SENT dla wybranych wyrobów

Co z przemieszczaniem wyrobów na przełomie stycznia i lutego?

Ekspres akcyzowy 2/2022 | 3 lutego 2022 r.

Od 1 lutego 2022 r. przemieszczanie paliw lotniczych oraz żeglugowych pod pewnymi warunkami nie jest objęte systemem monitorowania przewozu i obrotu.

O co chodzi?

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. 2022 poz. 159, dalej: „Rozporządzenie”). Przewiduje ono wyłącznie z systemu monitorowania przewozu i obrotu towarów SENT, wyrobów z pozycji CN 2710, które są przedmiotem dostawy towarów z przeznaczeniem do statków powietrznych i statków morskich.

W celu zastosowania wskazanego wyłączenia z SENT konieczne jest, aby:

  • obrót paliwami lotniczymi oraz żeglugowymi dokonywany był na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi; oraz
  • ich przemieszczenie odbywało się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem elektronicznego dokumentu dostawy (dalej: „e-DD”) albo z zastosowaniem dokumentu zastępującego e-DD.

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 10 lutego 2022 r., godz. 10:00-15:00

Zarejestruj się

Co to oznacza?

W związku z faktem, że stosowanie e-DD stało się obowiązkowe od 1 lutego 2022 r., Ministerstwo Finansów dostrzegło konieczność wyłączenia z obowiązku monitorowania w systemie SENT przemieszczeń paliw lotniczych oraz żeglugowych, które są realizowane właśnie na podstawie e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD przez podmioty posiadające stosowną koncesję.

Jednocześnie należy jednak zauważyć, że wyłączenie z SENT dotyczy jedynie wąskiej wybranej grupy wyrobów, które podlegają pod obowiązek monitorowania za pomocą e-DD. Powoduje to, że w dalszym ciągu większość wyrobów jest monitorowana w obydwu tych systemach naraz, wskazując w nich niemalże dokładnie te same dane. Wygląda na to, że w przypadku wyrobów węglowych, po wprowadzeniu obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych, sytuacja będzie wyglądała podobnie, tzn. dane z faktur dotyczących sprzedaży będą powielane podczas przygotowania e-DD, pomimo, że organy w teorii będą już nimi dysponować.

Niemniej, dla podmiotów działających w branży paliw lotniczych oraz żeglugowych dokonujących obrotu wyrobami wyłączonymi z SENT, nowe zasady niewątpliwe będą stanowiły ułatwienie, bowiem zmniejszą faktyczny zakres czynności związanych z dopełnianiem obowiązków sprawozdawczych.

Co dalej?

Nowe regulacje przewidziane w Rozporządzeniu niewątpliwie wyznaczają pozytywny kierunek zmian przepisów, które mogłyby w znaczący sposób ulżyć podmiotom zobowiązanym do wpisywania tych samych danych do dwóch systemów funkcjonujących w ramach organów administracji publicznej, tzn. SENT i EMCS PL2 (e-DD). Niemniej na tę chwilę, stanowcza większość wyrobów podlegających obowiązkowi monitorowania za pomocą e-DD musi być jednocześnie raportowana w SENT, dlatego też przedsiębiorcy powinni tego pilnować, gdyż za niedopełnienie wymaganych czynności grożą surowe kary pieniężne.

Pakiet na Start: Praktyczny Przewodnik po e-DD dla podmiotów odbierających

Asysta eksperta Deloitte przy pierwszym e-DD

Dowiedz się więcej

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 10 lutego 2022 r., godz. 10:00-15:00

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?